Seminar za liječnike

U svrhu izobrazbe pedijatara i liječnika školske medicine  Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba je u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi i Gradom Zagrebom organizirala dvodnevni seminar 27. i 28. ožujka u Zagrebu pod nazivom „Prevencija i intervencije u području zlostavljanja i zanemarivanja djece“.

Osim stručnjaka zaposlenih u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba koji se bave problematikom prezentiranom na seminaru, predavanja su održali i prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, prof. dr. sc.Dean Ajduković te sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lana Petö Kujundžić.

Print Friendly, PDF & Email