U samostanu sv. Frane u Cresu održava se od 12. do 17. rujna 2021. redovita godišnja trajna formacija za članove Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca do deset godina od svečanih zavjet pod vodstvom fra Miljenka Hontića. Ravnateljica Poliklinika prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander pozvana je održati jednodnevni seminar u ponedjeljak 13. rujna 2021. na temu ljubavi i privrženosti.

Kroz predavanja, praktične vježbe i radionički pristup, prof. dr. sc. Buljan Flander educirala je sudionike kroz teme ljubavi, privrženosti i ranih odnosa, o tome kako rani odnosi formiraju našu sliku o sebi i odnos prema drugima te kako prepoznavanje i osvješćivanje nekih obrazaca u nama samima i drugima može doprinijeti razumijevanju i empatiji u radu s ljudima. Nakon izlaganja prof. dr. sc. Gordane Buljan petnaestak sudionika sudjelovalo je u aktivnoj diskusiji.

Print Friendly, PDF & Email