U Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba održan je 27. veljače 2015. sastanak Sekcije za predškolsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva. Voditeljica sastanka je bila Kamea Jaman-Čuveljak, prof. psih. i pročelnica Sekcije za predškolsku psihologiju.

Dr.sc. Bruna Profaca, psihologinja Poliklinike za predškoslke psihologe je održala predavanje „Problematično seksualno ponašanje djece predškolske dobi“. Prezentirala je razvojne aspekte psihoseksualnog razvoja djece predškolske dobi te neke aspekte procjene djece u situacijama problematičnog seksualnog ponašanja djece.

Cilj individualizirane procjene djeteta je usmjeravanje na intervenciju i tretman s jedne strane, a s druge strane na izbjegavanje etiketiranja i stigmatizacije djece. Na sastanku su razmijenjena iskustva i uloga psihologa u procjeni obiteljskih i individualnih karakteristika djeteta te značaj podrške djetetu i odraslima s kojima dijete živi (roditeljima i odgajateljima). Na sastanku su se predškolski psiholozi upoznali i s radom Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i mogućnostima upućivanja predškolske djece i njihovih obitelji u obradu i tretman.

Print Friendly, PDF & Email