RTL:”Broj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u dječjim domovima u pandemijskoj 2020. godini porastao s 600 na 900″

Ravnateljica Poliklinike prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander govorila je u prilogu RTL Direkta o tome zašto je došlo do velikog porasta broja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja su smještene u dječjim domovima.  U ukupnom broju djece bez odgovarajuće roditeljske srbi u državnim i nedržavnim domovima vidljiv je rast prošle godine. Dok je 2018. bilo 700, 2019. 600, 2020. broj skače na 900 mališana za koje se brine sustav.

Ravnateljica je naglasila kako na roditeljstvo posebno tijekom pandemije utječe sve više rizičnih faktora – nezaposlenost, financijski problemi, alkohol, droga, a sustav očito sve više prepoznaje koji su roditelji kompetentni ili pak nisu.

”Po meni je problem jako velik tim više što jako puno djece živi u domovima, a se roditeljima iz godine u godinu produžuje mjera da ne mogu živjeti sa svojom djecom, a roditeljsko pravo im se oduzme nakon 5,6,7,8 godina kada djeca više nisu interesantna za posvojenje”, smatra ravnateljica.

A što su djeca duže u domu, njihova privrženost je sve nesigurnija, bez obzira na sav napor odgajateljica.

”Zaista bi trebalo jačati udomiteljske obitelji, ali još više raditi na posvojenju djece, a ne čekati godinama da bi ta djeca imali čiste papire, kako kažemo, da bi bila usvojena”, kazala je prof. dr. sc. Buljan Flander.

Izvor: RTL

Print Friendly, PDF & Email