RTL Danas: “Uz podršku i ljubav nove obitelji i okoline, djeca i s najtežim traumama mogu biti sretna i uspješna u životu”

Novinarka Željka Felbar za RTL Danas je istražila što će se dogoditi sa 2-mjesečnim dječakom koji je u nedavnom šesterostrukom ubojstvu na Kajzerici i potom samoubojstvu tragično izgubio oba roditelja, te kako djeca nakon ovako traumatičnih događaja idu dalje kroz život? U prilogu su govorile Tatjana Brozić Perić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb i prof. dr sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Budući da se nitko od šire obitelji još nije javio, moguće je da dječaka posvoji netko drugi. Tatjana Brozić Perić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb je kazala: »S obzirom da dijete nema roditelje, odnosno nema zaoknske zastupnike, srkbništvo će biti određeno u najmanjem mogućem roku. Obiteljski zakon samo propisuje tko ne može biti skrbnik, a ostali mogu, a o tome će odlučivati isključivo Centar za socijalnu skrb. Od šire obitelji do sada se nije javio nitko, a u domu sigurno neće ostati. Ako se odlučimo za posvojenje, mi imamo registar posvojitelja, i mi biramo djetetu roditelje, a ne biramo roditelju dijete.«

Bude li dječak posvojen, bez obzira koliko je teška tragedija u kojoj je izgubio roditelje, posvojitelji mu to moraju reći. Ne ulazeći u konkretan slučaj, već načelno o djeci koja su posvojena, o tome je govorila ravnateljica Poliklinike:

»Obično do sedme godine struka kaže da je potrebno da dijete sazna istinu. Nije dobro da se skriva činjenica o načinu na koji su roditelji umrli. Dakle, dijete mora znati i način. Jako je važno da dijete to sazna od bliskih osoba, a ne od nekoga sa strane ili da mu se neko dijete počne rugati i tako mu saspe istinu u lice. Posebno u današnje vrijeme djiete ne može biti pošteđeno, a i na internetu saznaju druga djeca. Imala sam jedan slučaj kad su mi roditelji doveli dijete od 14 godina, brinući kako da mu kažu da je posvojeno. Kad sam ga pitala da li znaš zašto si došao kod mene, dijete kaže: »Zašto što starci ne znaju kako da mi kažu da sam usvojen«.

Uz podršku i ljubav nove obitelji i okoline, djeca i s najtežim traumama mogu biti sretna i uspješna u životu, a taj događaj u životu nositi samo kao ožiljak od ogrebotine koji je zauvijek tu ali više ne boli.

Pogledajte prilog na linku:

Print Friendly, PDF & Email