Regionalna konferencija Vijeća Europe „Zaustavimo seksualno nasilje nad djecom – ratificiranje i implementiranje Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualne eksploatacije i zlostavljanja“ održana je u Zagrebu 27. i 28. listopada 2011. 

Glavni cilj kampanje Vijeća Europe, pa i ove regionalne konferencije, odnosi se na poticanje potpisivanja, ratificiranja i implementacije Konvencije Vijeća Europe iz Lanzarota (2007.) o zaštiti djece od spolnog iskorištavanja i zlostavljanja. Uz to, cilj je i osnaživanje djece, roditelja, stručnjaka i društva u cjelini potrebnim znanjima i alatima kojima bi se preveniralo, ali i ohrabrilo zaustavljanje i prijavljivanje spolnog zlostavljanja djece, kao i jačanje javne svijesti o ovom problemu općenito.

Zanemarivanje problema zlostavljanja djece je zapreka demokraciji i društvenom napretku

Prvi dan regionalne konferencije održan je u zagrebačkom hotelu Westin, u suradnji s ministarstvima obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te pravosuđa, a sudjelovali su predstavnici Albanije, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Rumunjske, Srbije, Slovenije i Turske. Na svečanom otvorenju skupa je zamjenica glavnog tajnika VE-a Maud de Boer Buquicchio iznijela da je seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece jedan od najtežih oblika nasilja nad djecom i kršenja njihovih temeljnih ljudskih prava. Prema  procjenama međunarodnih organizacija, svako peto dijete je izvrgnuto nekom obliku seksualnog nasilja ili zlostavljanja – seksualnom iskorištavanju, pornografiji te internetskoj pornografiji i drugima. Zanemarivanje tog problema zapreka je demokraciji i društvenom napretku, istaknula je.

Drugi dan konferencije  održan je u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, gdje je kroz više izlaganja predstavljen model rada sa zlostavljanom djecom. U izlaganju pod nazivom Zaštita seksualno zlostavljane djece: od prakse do politike, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba upoznala je sudionike s počecima rada na ovoj problematici kod nas općenito te s radom Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. U prezentaciji djelovanja Poliklinike, sukladno ciljevima konferencije, naglasak je bio na modelu rada sa seksualno zlostavljanom djecom. Model rada Poliklinike uključuje: uvažavanje specifičnih znanja svake struke, multidisciplinarnost, timski rad i suradnju s drugim službama, direktne i indirektne intervencije članova tima te osobnu uključenost svakog stručnjaka.

Predstavljanje modela rada Poliklinike za zaštitu djeca grada Zagreba

U sljedećem izlaganju pod nazivom Analiza pokazatelja i značajki seksualno zlostavljane djece u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, dr.sc. Bruna Profaca, voditeljica dijagnostike i tretmana Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, prezentirala je obiteljske i psihosocijalne karakteristike djece koja su uključena u obradu i tretman u Poliklinici. Njih je svake godine od 7 do 12 % od ukupnog broja uključene djece.

Nadalje, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander prezentirala je izlaganje pod nazivom Intervencije u tretmanu seksualno zlostavljane djece i podrška nezlostavljajućem roditelju. U ovom izlaganju prezentiran je model rada sa seksualno zlostavljanom djecom na tri razine: intervencija s djetetom, intervencije s nezlostavljajućim roditeljem te intervencije u suradnji sa sustavom.

Završna prezentacija odnosila se na suradnju Poliklinike i drugih institucija u prevenciji i intervencijama u radu sa seksualno zlostavljanom djecom – iskustva stručnjaka. O dosadašnjoj suradnji s Poliklinikom govorile su: prof.dr.sc. Dubravka Kocijan – dječja psihijatrica, supervizorica stručnjaka Poliklinike te profesorica na Edukacijsko rehabilitacijskim znanostima i medicinskom fakultetu, Štefica Karačić – dipl. socijalna radnica, voditeljica Ureda Dubrava Centra za socijalnu skrb Zagreb i predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, Renata Odeljan – voditeljica Odsjeka maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji te Lana Peto Kujundžić – sutkinja za mladež Županijskog suda u Zagrebu, predsjednica Odsjeka za mladež, predsjednica povjerenstva Ministarstva pravosuđa, predsjednica Udruge sudaca za mladež.

U raspravi je sudjelovala i Mila Jelavić, Pravobraniteljica za djecu RH koja je naglasila kako Ured pravobranitelja za djecu preporuča i ulaže napore u širenje modela rada Poliklinike i u drugim dijelovima Hrvatske. U daljoj raspravi su sudjelovali i sudionici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Grčke te izrazili zadovoljstvo prezentiranim rezultatima i načinom rada Poliklinike.

Na zatvaranju skupa u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba je  Liri Kopaçi-Di Michele, voditeljica Odjela za jednakost spolova i ljudsko dostojanstvo Vijeća Europe, pozdravila prezentiranje rada Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba te izrazila svoje zadovoljstvo konkretnom implementacijom u praksi onoga što Vijeće Europe daje kao svoje smjernice i što želi ugraditi u zaštitu seksualno zlostavljane djece.

Print Friendly, PDF & Email