U Strasbourgu je 9. veljače 2012. održan seminar Vijeća Europe pod nazivom „Suzbijanje spolnog iskorištavanja djece na lokalnoj i regionalnoj razini“. čiji ciljevi su: osigurati informacije i znanja o problematici spolnog nasilja nad djecom, utvrditi aktivnosti koje lokalna i regionalna tijela mogu provoditi u prevenciji i intervenciji te prezentirati konkretna rješenja koja mogu pomoći obiteljima, stručnjacima i djeci kako bi se preveniralo spolno nasilje i izbjegla sekundarna viktimizacija djece žrtava.

U sklopu dijela seminara koji se odnosi na prepoznavanje najboljeg interesa djeteta u razvoju mehanizama kojima bi se zaustavilo spolno zlostavljanje, pozvana je i prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba sa izlaganjem: „ Stvaranje djeci prilagođenog okruženja u kojem se djeca-žrtve osjećaju zaštićeno“.

Na skupu su izlagali i drugi stručnjaci uključeni u kampanju Vijeća Europe o suzbijanju spolnog zlostavljanja, a više o cijelom programu i tijeku seminara dostupno je na stranicama Vijeća Europe.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1902453&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C

Seminaru pri Vijeću Europe prisustvovala je i dr.sc. Bruna Profaca, voditeljica dijagnostike i tretmana Poliklinike.


Print Friendly, PDF & Email