Radionica eksperata „Primjena EU Direktive 2011/93/EU o suzbijanju seksualnog zlostavljanja djece s obzirom na djecu u migraciji“ održana je 17. siječnja 2018. godine u Bruxellessu u Belgiji, u organizaciji Europske komisije, Glavna uprave za migracije i unutarnje poslove. Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander pozvana je u ulozi vanjskog eksperta aktivno sudjelovati na radionici.

Prvi dio radionice bio je usmjeren na djecu migrante u prijemnim zemljama, specifični fokus bio je na rizicima za seksualno zlostavljanje djece i strategijama smanjenja tih rizika. Eksperti su u šest grupa raspravljali o izazovima i rizicima u području sigurnosti djece migranata u prijemnim zemljama i mogućim strategijama i inicijativama koji bi mogle pomoći prevladati navedene izazove. Nakon plenarnog izvještavanja o radu u grupama eksperata i strukturirane rasprave doneseni su zaključci i prijedlozi mogućih inicijativa.

Fokus drugog dijela radionice bio je na djeci migrantima u tranzitnim zemljama, također vezano uz rizike za seksualno zlostavljanje djece i strategijama smanjenja rizika. Eksperti su u u grupama raspravljali o izazovima i rizicima u području sigurnosti djece u tranzitnim zemljama, što je također rezultiralo plenarnom raspravom, zaključcima i prijedlozima mogućih inicijativa.

Treći dio radionice bavio se djecom migrantima u odredišnim zemljama te su eksperti također u tri grupe raspravljali i donijeli zaključke i prijedloge mogućih strategija i inicijativa vezano uz sigurnost djece migranata u odredišnim zemljama. Na kraju su sudonici i voditelji saželi i prenijeli glavne zaključke cjelodnevne radionice svim sudionicima.

Na radionici su sudjelovali brojni stručnjaci iz različitih područja. Sudjelovalo je približno pedeset stručnjaka iz raznih zemalja EU, stručnjaka u području zaštite djece, provedbe zakona, suzbijanja kriminala, odnosno policije i inspektorata različitih zemalja, ministarstva socijalnih politika, pravosuđa, rada i unutarnjih poslova, zdravstvenih ustanova, međunarodnih i različitih nevladinih organizacija, kao i organizacija FRA, UNHCR, UNICEF te ustanova koje se primarno bave pitanjima migracije. Sudjelovali su stručnjaci iz Finske, Cipra, Hrvatske, Grčke, Slovenije, Portugala, Italije, Austrije, Francuske, Malte, Češke, Irske, Nizozemske, Slovačke, Njemačke, Belgije, Švedske, Španjolske, Estonije, Litve, Latvije, Luksemburga, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i međunarodnih organizacija, većina zemalja Europske unije među kojima je bila i Hrvatska.

Direktiva 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije donesena je 13. prosinca 2011. godine i obvezuje sve članice EU u poštovanju Direktive i ulaganju napora da se suzbije seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece. Cjelokupni tekst EU Direktive moguće je pronaći na sljedećem linku:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=EN

Print Friendly, PDF & Email