Na 4. psihijatrijskom kongresu u Cavtatu, u listopadu 2006., stručnjaci Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba prezentirali su radove:

– Crnković, D., Bačan, M., Buljan Flander, G. i Štimac, D. (2006): “Utjecaj i prevalencija ovisnosti o alkoholu i drugih duševnih poremećaja kod roditelja na zlostavljanje i zanemarivanje djece u Hrvatskoj”

– Bačan, M., Crnković, D., Buljan Flander, G. i Štimac, D. (2006): “Rezultati grupne analize u adolescenata sa mješovitim poremećajem ponašanja i osjećanja”.

– Buljan Flander, G. i Štimac, D. (2006): “Lažne i istinite optužbe za seksualno zlostavljanje djece-kako ih prepoznati i razlikovati”.

– Štimac, D., Buljan Flander, G. (2006): “Proširena forenzička evaluacija kod seksualno zlostavljanog djeteta”.

Print Friendly, PDF & Email