U organizaciji OSCE-a (Organization for Security and Co-operation in Europe) psihologinja Poliklinike Mia Roje Đapić održala je 30. i 31. listopada 2019. godine dvodnevni trening pod nazivom „Intervju s djecom žrtvama seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima“ u Kijevu u Ukrajini. Trening je dio obuhvatnog projekta OSCE-a i nadležnog ukrajinskog ministarstva protiv trgovine ljudima, a poseban naglasak stavlja na pristup žrtvama i etično prikupljanje informacija.

Tridesetak sudionika predstavljalo je različite sektore: nacionalnu policiju, državno odvjetništvo, inspektorat za rad, graničnu službu te službu za migracije. Svojim prisustvom trening su posebno uveličali predstavnici Vlade i INTERPOL-a, koji je također partner u projektu.

Teme koje su se obrađivale odnosile su se na: dječji razvoj, razgovor s djetetom prilagođen dobi, traumatizaciji i teškoćama, dječje pamćenje, traumu seksualnog zlostavljanja i trgovine djecom te forenzični intervju s djecom žrtvama, pri čemu su sudionici imali priliku kroz video prikaze, analize transkripata intervjua i iskustvene vježbe unaprijediti svoje vještine provođenja intervjua, kritičkog analiziranja intervjua te zaštite djece žrtava kroz suradnju i djeci prilagođeno pravosuđe. U povratnim informacijama sudionici su naglasili veću senzibiliziranost za položaj djeteta, osvještavanje potreba i teškoća djece žrtava, što su posebno doživjeli kroz vježbe intervjua i stavljanja sebe „u cipele“ djece.

Planiran je nastavak treninga i supervizijski susret za stručnjake koji će provoditi intervjue, kao i moguća studijska posjeta Poliklinici, za čim su sudionici spontano izrazili želju kad su se upoznali s našim modelom rada.

Print Friendly, PDF & Email