Od 22. do 25. svibnja u Zadru se održava Prvi hrvatski psihoterapijski kongres – Izazovi psihoterapije u stoljeću uma.  Kongresu će prisustvovati i djelatnici naše Poliklinike: Renata Zdenković, Marija Krmek i Marija Bačan, a predstaviti će se rad “Psihoterapija traumatizirane djece ” (autori: Gordana Buljan Flander, Marija Bačan, Marija Krmek).

Print Friendly, PDF & Email