Prvi hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji

Doc.dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba održala je na Prvom hrvatskom kongresu o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji predavanje na temu Multidisciplinarni pristup u prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Kongres je održan od 4. do 6. ožujka  u Svetom Martinu na Muri, a ravnateljici Poliklinike tom je prigodom uručeno Priznanje za svekoliki doprinos zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja. Kongresu su prisustvovale i djelatnice Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba: prof. Tanja Manović, defektolog-socijalni pedagog i prof. Swea Jelić, psiholog.

Print Friendly, PDF & Email