U okviru projekta PROMISE 2, u organizaciji Terres des Hommes i UNICEF-a Mađarske, u Budimpešti je od 19. do 21. studenog 2019. organizirana trodnevna edukacija za psihologe iz različitih dijelova Mađarske koji rade u zaštiti djece pod nazivom „Tretman traumatizirane djece i mladih“. Cjelokupnu edukaciju je vodila doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinička psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. U okviru edukacije prikazan je TF-CBT model rada s traumatiziranom djecom, a kroz radionice prezentirana su i iskustva s različitim pristupima u proradi traume kod djece i mladih: prorada traume kroz strukturiranu intervenciju (Structure trauma intervention framework) i EMDR pristup. Na kraju seminara su svi polaznici pozitivno evaluirali znanja i vještine dobivene tijekom edukacije. Tijekom edukacije sudionicima je prezentiran i model rada Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Prvog dana edukacije jeu jednom dijelu edukacije psihologinja Maria Lazary predstavila primjenu Barnahus modela u Mađarskoj (Szombathely).

Inače, PROMISE 2 projekt (2017-2019), u kojem stručnjaci Poliklinike sudjeluju , provodi se u nekoliko europskih zemalja s ciljem jačanja multidisciplinarne i intersektorske suradnje kako bi djeca žrtve i svjedoci nasilja imala pristup djeci prilagođenim uslugama. Prava djeteta na zaštitu i podršku, uz smanjenje rizika ponovne traumatizacije, ključna su za ovaj model. Kao što je i u ranijim objavama vezano uz ovaj projekt i suradnju stručnjaka Poliklinike navedeno, partneri projekta su:

Council of Baltic Sea States Secretariat, koordinator; Social Activities and Practice Institute, Bugarska; Hope for Children CRC Policy Center, Cipar; Social Insurance Board, Estonia; National Institute for Health and Welfare, Finska; World Childhood Foundation, Njemačka; Child Circle, Belgija; Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesülete, Mađarska, Region West; Terre des Hommes, Mađarska; TUSLA, Irska; Centre Dardedze, Latvija; Empowering Children Foundation, Poljska; Save the Children, Rumunjska.

Eksperti projekta su :

Barnahus Reykjavik, Island; Barnahus Linköping and Stockholm, Švedska; The National Police Directorate and 2 Barnehus, Norveška; Børnehus Sjælland, Danska; MDCK, Nizozemska; The Havens, Sexual Assault Referral Centre, Kings College Hospital NHS Foundation Trust, Engleska i Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Hrvatska.

Print Friendly, PDF & Email