Stručnjaci iz cijele Europe okupili su se 28. i 29. studenog 2016. u švedskom sveučilišnom gradu Linköpingu u potrazi za inovativnim načinima podrške djeci žrtvama i svjedocima kaznenih djela u svojim zemljama. Regionalna konferencija i studijski posjet održani su tijekom jednog i pol dana, a sudjelovali su stručnjaci iz prakse, predstavnici nacionalnih vlasti i nevladinih organizacija te regionalnih tijela iz cijele Europe. Prvi dan bio je posvećen regionalnoj konferenciji, na kojoj su održana predavanja stručnjaka. Drugi dan bio je posvećen studijskoj posjeti Dječjoj kući Barnahus Linköping.

Ciljevi konferencije obuhvatili su olakšavanje regionalne razmjene dobre prakse i izgradnju snažnog europskog pokreta za multidisciplinarne i međuagencijske usluge koje utjelovljuju međunarodne i regionalne zakonske obveze. Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander i psihologinja Ana Marija Španić sudjelovale su na konferenciji i u studijskom posjetu Dječjoj kući Barnahus Linköping.

Regionalna konferencija i studijski posjet organizirani su u sklopu projekta PROMISE kojeg sufinancira Europska Unija kroz Program prava, jednakost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020). Suorganizatori su Dječja kuća Barnahus Linköping, Child Circle u Bruxellesu u Belgiji i Sveučilište Linköping. Projekt PROMISE podupiru i Dječje kuće Barnahus u Stockholmu i Islandu, Verwey-Jonker institut u Utrechtu u Nizozemskoj i Kenter Jeugdhulp (Trauma centar za djecu i mlade) u Haarlemu u Nizozemskoj.

Prigodom ovog susreta švedska kraljica Silvia vratila se u Linköping jedanaest godina nakon što je ovdje otvorila prvu Dječju kuću Barnahus u Švedskoj dajući svoju podrušku europskom pokretu Barnahus. Njen je zagovor imao ključnu ulogu u etabliranju pokreta Barnahus u Švedskoj. Kaljica je osnovala fondaciju The World Childhood (engl. svijet djetinjstva) koja je pomogla da se uspostavi Dječja kuća Barnahus Linköping i nastavlja pomagati etabliranju Dječjih kuća Barnahus u svijetu.

Regionalna konferencija započela je izlaganjem Turid Heiberg koja je dala niz informacija o projektu PROMISE, njegovom napretku i daljnjim koracima. Bragi Guðbrandsson potom je predstavio razvoj i provedbu Barnahus modela u Europi.

Prvi dio konferencije bio je posvećen zagovaranju modela Barnahus, uz moderatoricu Oliviu Lind. Švedska kraljca Silvia održala je nadahnuti govor u kojem je dala svoju punu podršku modelu Dječjih kuća Barnahus. Engleska povjerenica za djecu Anne Longfield izložila je kako projekt Barnahus napreduje u Engleskoj, a Åsa Landberg kako napreduje u Švedskoj.

Ravnateljica Poliklinike prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander je sudjelovala na panel diskusiji predstavivši rad Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba i proces zagovaranja koji je prethodio otvaranju Poliklinike.

Drugi dio konferencije za temu je imao stvaranje poticajnog okruženja u kojem je moguć Barnahus model. Moderator je bio Peter van der Linden, a predavači Daja Wenke, Andrea Wagner Thomsen i Tone Davik. Andrea Wagner Thimsen je predstavila pravni okvir u Danskoj, a Tone Davik je pojasnio implikacije zakona na rad Dječje kuće Barnahus u Norveškoj.

Na zaključnom djelu sjednice Bragi Guðbrandsson moderirao je uvođenje Barnahus modela, s Elisiv Bakketeig koja je usporedila Barnahus model u nordijskim zemljama. Anna Pettersson i Anna Nelsson dale su zanimljiv uvod u studijski posjet Dječjoj kući Barnahus Linköping koji je planiran za drugi dan.

Barnahus model je utemeljen na Islandu 1998. godine. Druga Dječja kuća Barnahus otvorena je Linköpingu 2005. godine. U nordijskim je zemljama danas ovaj multidisciplinarni i međuagencijski model sastavni dio socijalne skrbi i pravosuđa. Daje podršku djeci žrtvama i svjedocima kaznenih djela, daje im pristup pravosuđu na način da se izbjegava ponovna viktimizacija i osigurava oporavak. U djeci prijateljskom okruženju brojni sektori koji su uključeni u postupke građanske ili kaznene istrage koordinirano rade pod jednim krovom. To pomaže djeci ispričati cjelovitu priču o svemu što su doživjela. Kad je svjedočanstvo snimljeno i predano sudu, dijete se u sudnici ne mora suočavati sa optuženom osobom. Kao dio postupka, žrtve imaju i izravan pristup skrbi i uslugama podrške u Dječjoj kući Barnahus.

O projektu PROMISE

Projekt PROMISE odvija se od 2015. do 2017. godine s ciljem promicanja multidisciplinarnih i međuagencijskih usluga podrške djeci žrtvama i svjedocima kaznenih djela, pružajući im pristup pravosuđu bez ponovne traumatizacije i oporavak uz visoke stručne standarde. Oslanjajući se na UN, Europsku uniju, legislativu Vijeća Europe i dosada razvijen Barnahus model, projekt PROMISE ima za cilj jačanje sposobnosti, znanja i razmjene između vladinih sektora pravosuđa i socijalne skrbi, medicinskih službi, javnih/privatnih forenzičara i terapeuta kao i dječjih pravobranitelja i nevladinih organizacija koje zagovaraju dječja prava. Projekt PROMISE promovira tzv. one-stop (engl. sve na jednom mjestu) pristup za djecu žrtve i svjedoke kaznenih djela, ograničavajući broj intervjua i osiguravajući sveobuhvatnu skrb uključujući socijalnu, medicinsku, terapeutsku i pravnu podršku.

PROMISE projektom upravlja dječji odjel Vijeća zemalja Baltičkog mora. Partneri su Child Circle, HAPI, Verwey-Jonker institut, Odjel dječje i adolescentske psihijatrijske traume te dječje kuće Barnahus na Islandu, u Linköpingu i Stockholmu. Oslanja se na ekspertize istaknutih stručnjaka u području prava, sociologije, pedijatrije, psihologije i psihijatrije iz različitih europskih zemalja. Pilot-zemlje uključene u projekt su: Bugarska, Cipar, Estonija, Njemačka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska i Velika Britanija (Engleska i Škotska). U tim je zemljama utvrđen interes i potencijal za transformaciju sadašnjih servisa za podršku djeci žrtvama i svjedocima kaznenih djela u sustav multidisciplinarne i međuagencijske suradnje. Pilot zemlje će učiti od postojećeg Barnahus i sličnih modela kao i razmjenom međusobnih iskustava kako bi pomogle gradnju kapaciteta na nacionalnom nivou i implementaciju multidisciplinarnih i međuagencijskih strategija.

Ključni dokumenti i prezentacije održane na regionalnoj konferenciji i studjskom posjetu u Linköpingu dostupni su na web stranicama projekta PROMISE: http://www.childcentre.info/promise/


Print Friendly, PDF & Email