Obzirom na brojne upite pacijenata i stručnjaka iz Slavonije vezano uz otvaranje ustanove našeg imena u Osijeku, obavještavamo roditelje kao i stručnu javnost da Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba nije ni na koji način povezana sa pokretanjem Poliklinike za zaštitu djece i madih u Osijeku, niti organizacijski niti programski niti supervizorski.

Kako nam je skrenuta pozornost, za ustanovu koja se pokreće u Osijeku pokrenuta je i kampanja za skupljanje sredstava u sklopu koje je bez našeg znanja i suglasnosti priložen i informativni video o našoj Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba kao primjera odlične prakse, a koji je napravio Child Protection Hub SEE. To je javnost moglo navesti na pogrešan zaključak, stoga napominjeno da nismo ni na koji način uključeni u prikupljanje sredstava za navedenu ustanovu. Također, u nekim se medijskim napisima spominje i netočna informacija da je ravnateljica prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander supervizor projekta. Ravnateljica ni na koji način nije povezana s ovim projektom.

Načelno podržavamo rad svake pa i ove ustanove koja promiče prava djece i pomaže djeci i obiteljima, te smo otvoreni i za svaki oblik suradnje i potpore koja se dogovori na razinama ustanova.

Print Friendly, PDF & Email