Prezentacija nacionalnih rezultata istraživanja BECAN u Poliklinici

U sklopu redovnog stručnog usavršavanja stručnjaka multidisciplinarnog tima u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba  11. svibnja 2012. prof.dr.sc. Ivan Rimac i Miroslav Rajter, prof. psihologije prezentirali su nacionalne rezultate istraživanja nasilja nad djecom i među djecom provedenom u sklopu međunarodnog istraživačkog projekta „BECAN-Epidemiološko istraživanje zlostavljanja i zanemarivanja djece“. Predavanju je prisustvovao velik broj stručnjaka Poliklinike.

Print Friendly, PDF & Email