Pregledni rad „Elektroničko nasilje među djecom i mladima: Pregled preventivnih programa“ objavljen u časopisu “Psihologijske teme”

Pregledni rad „Elektroničko nasilje među djecom i mladima: Pregled preventivnih programa“ autora doc. dr. sc. Vjekoslava Jeleča, pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander, ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba te psihologa Poliklinike Ane Raguž, Krešimira Prijatelja i Dore Vranjican objavljen je u srpanjskom broju časopisa “Psihologijske teme”(Vol. 29 No. 2, 2020.) Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U ovom radu autori su se osvrnuli na preventivne programe elektroničkog nasilja među djecom u svijetu i u Hrvatskoj.

Časopis “Psihologijske teme” pod ovim nazivom izlazi od 1997. godine.

Sažetak:
U posljednjem se desetljeću sve veći broj istraživanja bavi posljedicama elektroničkog nasilja po mentalno zdravlje djece i mladih, a rezultati sustavno pokazuju da je elektroničko nasilje u porastu te da su posljedice po mentalno zdravlje negativne kako za žrtve, tako i za počinitelje. U svijetu, Europi i Hrvatskoj nastoje se razviti i evaluirati učinkoviti programi preventivnih aktivnosti elektroničkog nasilja usmjereni na djecu, mlade, stručnjake, roditelje i sve one koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Zajednička su obilježja provođenja uspješnih preventivnih programa oko kojih se većina autora slaže edukacija učenika, nastavnika, stručnih suradnika i roditelja, njihova suradnja, korištenje kvalitetnih interaktivnih edukativnih sadržaja te znanja o postupanju po protokolu u slučajevima elektroničkog nasilja.

Iz zaključka:

„Zaključno, u hrvatskom je kontekstu potrebno usmjeriti dodatnu pozornost na procjenu efikasnosti provedenih programa prevencije elektroničkog nasilja, odnosno dodatnim istraživanjima evaluirati programe čime bi se omogućila kvalitetnija izrada novih ili modifikacija postojećih programa prevencije elektroničkog nasilja.“

Tekst u cijelosti možete preuzeti sa portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa “Hrčak” u PDF formatu na sljedećem linku: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=349677

 

Print Friendly, PDF & Email