Prvi hrvatski sveučilišni udžbenik na temu zlostavljanja djece pod nazivom «Nasilje nad djecom i među djecom» autorica prof.dr.sc.Vesne Bilić, prof.dr.sc. Gordane Buljan Flander i Hane Hrpke, prof. predstavljen je 21. svibnja 2013. u Hrvatskom novinarskom domu u Zagrebu. Knjigu su predstavili prof.dr.sc. Marina Ajduković te recenzenti prof.dr.sc Dubravka Kocijan Hercigonja i prof.dr.sc. Pedrag Zarevski, same autorice te prof. dr. sc. Krunoslav Matešić, glavni urednik izdavačke kuće «Slap».

Kako je rečeno, predstavljena knjiga je sveučilišni udžbenik koji na sustavan, suvremen i sveobuhvatan način aktualizira navedenu problematiku. Podijeljena je u četiri tematske cjeline i sadrži vrste zlostavljanja, posebne oblike zlostavljanja te zaštitu, postupanje i prevenciju. Kroz poticaje za razmišljanja koja prethode sadržaju svakog poglavlja poziva čitatelje na angažirano čitanje i/ili uvodi ih u raspravu, a pitanjima na kraju svakog poglavlja didaktički zaokružuje tematsku cjelinu, čime olakšava proces učenja. Osobita vrijednost ovog djela je što raznovrsnim sadržajima, suvremenim teorijama, različitim modelima i rezultatima najnovijih istraživanja popunjava praznine iz područja zanemarivanja i zlostavljanja djece i adolescenata.

Print Friendly, PDF & Email