Predstavljanje sveučilišnog udžbenika “Forenzička ginekologija i perinatologija”

U Velikoj dvorani na Hrvatskom katoličkom sveučilištu  održano je 7. lipnja 2018.  predstavljanje novog sveučilišnog udžbenika ”Forenzička ginekologija i perinatologija”, koju su uredili Dubravko Habek, Ingrid Marton, Matija Prka, Ana Tikvica Luetić i suradnici. Među autorima su i stručnjakinje iz Poliklinike: prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander,  doc.prim.dr.sc. Vanja Slijepčević Saftić i Renata Ćorić Špoljar.

Na predstavljanju su govorili recenzenti Vladimir Terešak, dipl.iur., odvjetnik uz Zagreba i doc.dr.sc. Faris Mujezinović, dr.med., iz Maribora, glavni urednik prof.prim.dr.sc. hum. Dubravko Habek, dr.med. te Anđa Raić, prof.u ime Medicinske naklade.

Za udžbenik su ravnateljica Poliklinike, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander i Renata Ćorić Špoljar, psihologinja iz Poliklinike, zajedno sa sutkinjom za mladež, dr.sc. Lanom Petom Kujundžić, napisale poglavlje o spolnom zlostavljanju u dječjoj i adolescentnoj dobi, integrirajući psihološko-socijalni i forenzički aspekt, smatrajući da je prvi korak u učinkovitom odgovoru na problem spolnog zlostavljanja djece evaluacija i procjena djeteta na različitim područjima – medicinskom, psihosocijalnom i pravnom. Kako se u forenzičnoj psihologiji dodiruju područja psihologije i prava, uz stručan pogled na zlostavljanje sa strane mentalnog zdravlja te uvažavajući psihologiju razvojne dobi i specifičnosti svakog pojedinog djeteta u pristupu i radu s njim, poglavlje se bavi problematikom spolnog zlostavljanja djece i adolescenata s naglaskom na aspektu kliničke i forenzične psihologije, ali pruža i okvir aktualnih zakonskih regulativa te se sveukupno temelji:

  • na važećim zakonskim propisima RH, pravu Europske unije i Konvenciji o pravima djeteta;
  • na stručnim spoznajama o traumatizaciji djece i mladih te spoznajama temeljenim na dokazima o dijagnostičkom i tretmanskom/terapijskom radu s traumatiziranom djecom, mladima i njihovim obiteljima;
  • na relevantnim spoznajama o zlostavljanju i posljedicama istog po djecu i mlade, s područja kliničke i forenzične psihologije.

…pri čemu je naglašena potreba za multidisciplinarnim pristupom i intersektorskom suradnjom u slučajevima zlostavljanja djece.

Za udžbenik je također pisala doc.prim.dr.sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr.med.spec.pedijatar, subspec.pedijatrijske neurologije, pomoćnica ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite u našoj Poliklinici. Pisala je o perinatalnoj ozljedi mozga, a koja je uzrok dramatičnim posljedicama koje evoluiraju od rođenja, kroz djetinjstvo, do odrasle dobi, značajno umanjujući kvalitetu života, kako pacijentu, tako i njegovoj obitelji. Usprkos svijesti o teškim kliničkim i socio-ekonomskim posljedicama ozljede mozga i sve snažnijem razvoju tehnologije, još uvijek ne postoje dovoljno učinkovite kliničke strategije koje bi značajnije spriječile nastanak i smanjile pobol, te posljedičnu smrtnost. Obzirom da su forenzičke discipline, u slučaju nastanka oštećenja, fokusirane poglavito na obstetričke komplikacije, osobit interes i pozornost izazivaju spoznaje vezane primarno uz peripartalno i intrapartalno razdoblje. Obzirom na propulzivnost novih spoznaja, postupnike je, sukladno tomu, potrebno mijenjati i unificirati, kako bi pacijent dobio najbolje moguće liječenje zasnovano na dosezima medicine temeljene na dokazima. U ovom poglavlju objašnjeni su patomorfološki mehanizmi, klinička slika, prognoza, kao i forenzičke dvojbe u kvalificiranju takvih ozljeda.

”Perinatologija i ginekologija specifične su struke iz kojih u svijetu i u Hrvatskoj proizlazi velik broj sudskih parnica i medijacija sa značajnom nemedicinskom, socijalnom, emotivnom i medijskom refleksijom. Stoga i ideja o nastanku ove knjige, prijeko potrebne za našu svakodnevicu, za sigurnost trudnica, rodilja i babinjača, novorođenčadi i ginekoloških bolesnica, za sve sudionike zdravstvene skrbi u ginekologiji i perinatologiji i drugim znanostima, za dobru kliničku praksu i zaštitu materinstva, za smanjenje kliničkoga rizika koji iskri iz atipičnih, iznenadnih, hitnih i neočekivanih stanja.

Više od stotinu autora i koautora iz četiriju zemalja Europske unije napisalo je više od šesdeset poglavlja iz problematike kojom se bave. Svaki od autora svojim doprinosom pridonosi dosadašnjem, ali i novom shvaćanju struke u kontekstu forenzičke medicine uz nerijetke primjere iz sudske i vještačke prakse s vlastitim kliničkim i akademskim iskustvima i promišljanjima”. – Iz predgovora, Dubravko Habek

Print Friendly, PDF & Email