Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, pozvana je da predstavi rad Poliklinike i sustav zaštite djece i mladih u Hrvatskoj na simpoziju Multidisciplinarni i međusektorski pristup, gdje je predstavljen projekt PROMISE u sklopu 15. regionalne konferencije Međunarodnog udruženja za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISCPAN) u Haagu. Konferencija je održana od 1. do 4. listopada 2017. u Haagu, a uz ravnateljicu je sudjelovala i psihologinja Ana Marija Španić.

Tijekom simpozija Multidisciplinarni i međusektorski pristup Peter Van Der Linden, koordinator za razmjenu usluga u projektu PROMISE, istovremeno predstavljajući ISPCAN, pozdravio je publiku i pane. Potom je Turid Heiberg, koordinatorica projekta PROMISE i voditeljica Odjela Children at Risk Unit in Council of the Baltic Sea States predstavila paneliste i prikazala projekt PROMISE.

Bragi Guðbrandsson, ekspert u PROMISE projektu i generalni direktor Nacionalne službe zaštite djece na Islandu, predstavio je standarde kvalitete kao jedan od glavnih rezultata projekta. Dr. Andrea Goddard, pedijatrica i konzultantica (King’s College Hospital, NHS Foundation Trust, Velika Britanija), predstavila je medicinsku obradu kao dio procjene u sklopu Barnahus modela, Ólöf Ásta Farestveit, voditeljica islandskog Barnahus-a (Dječje kuće), predstavila je naučene lekcije vezano uz forenzično intervjuiranje djece i mladih. Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, predstavila je hrvatski model rada i rad Poliklinike. Janet von Bavel, voditeljica projekata u Centru Kenter, Jeugdhulp u Nizozemskoj, predstavila je nizozemski pristup zaštiti djece i mladih.

Detaljan program ISPCAN regionalne konferencije moguće je pronaći na sljedećem linku: https://www.ispcan.org/15th-ispcan-european-regional-conference/


O projektu PROMISE


Cilj projekta PROMISE koji je započeo 2015. i traje do 2017. godine je poticanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga za djecu žrtve i svjedoke nasilja, čime se djeci čini dostupnom zaštita u okviru pravosudnog sustava, umanjuje moguća retraumatizacija te osiguravaju najviši profesionalni standardi za oporavak. Polazeći od zakona i smjernica Ujedinjenih naroda, Europske unije i Vijeća Europe te postojećeg Barnahus modela dječjih kuća, ovaj je projekt usmjeren na osnaživanje kapaciteta, znanja i razmjene među vladinim sektorima pravosuđa i skrbi o djeci, medicinskog područja, forenzičnih i terapeutskih usluga, kao i nevladinim organizacijama usmjerenima na dječja prava i zagovaranje. Projekt promovira „one-stop“ pristup djeci žrtvama i svjedocima nasilja, smanjujući broj intervjua i osiguravajući sveobuhvatnu skrb što uključuje socijalnu, medicinsku, terapeutsku i pravnu podršku.


Na čelu projekta je Tajništvo Vijeća zemalja baltičkog mora (Council of the Baltic Sea States Secretariat). Partneri uključuju sljedeće organizacije: Child Circle (Belgija), Health Action Partnership International (Ujedinjeno Kraljevstvo), Institut Verwey-Jonker (Nizozemska) te Dječje kuće u Islandu, Linköpingu and Stockholmu (Island i Švedska). Također se zasniva na stručnosti vodećih stručnjaka u području pravosuđa, psihologije, sociologije, pedijatrije i psihijatrije raznih Europskih zemalja. Pilot zemlje uključene u projekt su: Bugarska, Cipar, Estonija, Njemačka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska i Ujedinjeno Kraljevstvo (Engleska i Škotska). Ove su zemlje identificirane kao zemlje koje imaju interes i potencijal za promjenu i prilagodbu svojih postojećih ustanova i usluga podrške djeci žrtvama i svjedocima nasilja prema multidisciplinarnosti i međuinstitucionalnoj suradnji. Ove će zemlje učiti od postojećih modela te razmjenjivati iskustva s ciljem podupiranja kapaciteta i strategija primjene na nacionalnim razinama.


Ključni dokumenti i detaljnije informacije o projektu dostupne su na web stranicama projekta PROMISE: http://www.childcentre.info/promise/Print Friendly, PDF & Email