Online predavanje “Što kad brinu više od drugih? – Anksioznost kod djece i mladih” doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinička psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba održala je 30. studenog 2022. za stručnjake i zainteresirane građane u organizaciji Udruge MoSt iz Splita.

Tema anksioznosti je osobito aktualna s obzirom na vrijeme kriza koje smo živjeli i koje živimo. U nizu istraživanja pokazano je kako je tijekom pandemije koronavirusa došlo do porasta usamljenosti, anksioznosti, depresivnosti, suicidalnosti, kao i do pada u kvaliteti života i općoj dobrobiti. Govoriti o anksioznosti danas je također važno jer je riječ o jednoj od najčešćih teškoća mentalnog zdravlja u dječjoj i adolescentnoj dobi. Predavanje je bilo namijenjeno stručnjacima i zainteresiranoj javnosti. Uz teorijske aspekte i prikaz anksioznih stanja i teškoća kod djece i mladih, u drugom djelu predavanja su prikazani načini pružanja podrške djeci i mladima kao i moguće intervencije u stručnom radu. Interes za ovu temu pokazala je i rasprava koja je uslijedila, kao i konkretna pitanja predavačici vezano za podršku mladima.

Predavanje je održano u okviru aktivnosti Centra znanja Udruge MoSt, u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske i uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Udruga MoSt u okviru Centra podrške za djecu i mlade s problemima u ponašanju provodi više od dvadeset godina različite aktivnosti psihosocijalne i pedagoške podrške u domeni indicirane i selektivne prevencije te postinstitucionalne pomoći mladima koji izlaze iz alternativne skrbi. Organizacijom predavanja, tribina, okruglih stolova i konferencija nastoje osnažiti stručnjake u području djelovanja i širu zajednicu. Protekle dvije „pandemijske“ godine posebnu su pažnju posvetili zaštiti mentalnog zdravlja mladih, organizirali su webinare, provodili kampanje te je i predavanje dr. sc. Brune Proface dio serije predavanja o mentalnom zdravlju mladih.

 

Print Friendly, PDF & Email