Predavanje o visokokonfliktnim razvodima i otuđenju u sklopu edukacije za stručnjake Bosne i Hercegovine
Ravnateljica prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je 23. listopada 2020. online predavanje “Dijete u središtu sukoba: visokokonfliktni razvod i otuđenje” u sklopu edukacije koju provodi BHIDAPA (Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija).  BHIDAPA provodi edukaciju pod nazivom: “Virtualne krizne intervencije “Ovdje&Sada” u suradnji sa UNICEF-om BiH i uz podršku Vlade Kraljevine Švedske, a u cilju doprinosa zastite i smanjenja negativnog uticaja trenutne zdravstvene krize na mentalno zdravlje djece, mladih i njihovih roditelja.
Edukacija ima za cilj osnazivanje profesionalca iz razlicitih sektora (centara za mentalno zdravlje, centara za socijalnu skrb i idgojno obrazovnih institucija), u primjeni virtualnih kriznih intervencija u radu sa djecom i obiteljima, poštujući standarde o zaštiti djece, tjekom i nakon pandemije. Modul na temu: “Nasilje nad djecom – prepoznavanje i adekvatno reagovanje u cilju zaštite djece”, obuhvatio je i visokokonfliktne razvode. Za tu su temu učesnici pokazali poseban interes jer je to problem s kojim se sve više susreću u svojim institucijama.
Print Friendly, PDF & Email