Predavanje o spolnom razvoju i samozaštiti djece za posvojitelje i udomitelje

U udruzi Adopta u Zagrebu  je 18. prosinca 2019. psihologinja Poliklinike doc. dr. sc. Bruna Profaca održala predavanje za posvojitelje, potencijalne posvojitelje i udomitelje na temu „Spolni razvoj i samozaštita djece“. Tema je realizirana zbog procjene njene važnosti u kontekstu podržavanja dobrobiti djece. U predavanju je prezentiran psihoseksualni razvoj djece od rane dobi do adolescencije, uz dodatna pojašnjenja razlika između očekivanih ponašanja tijekom odrastanja u odnosu na seksualno problematično ponašanje djece i mladih. Također, prezentirana su iskustva stručne procjene djece kod kojih se opažaju seksualno problematična ponašanja te mogućnosti tretmana i podrške djeci i odraslima koji s njima žive.

Print Friendly, PDF & Email