U sklopu seminara o obiteljskom nasilju za djelatnike centara za socijalnu skrb u Sloveniji prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike u Ljubljani je 26. studenog 2019. održala predavanje na temu “Posljedice svih oblika nasilja nad djecom”. Većina polaznika ovog seminara bili su već uključeni u dvodnevne edukacije za djelatnike 62 centra za socijalnu skrb Slovenije koje su održane prošle godinu na temu „Rad sa zlostavljanom i ugroženom djecom, teškoće djece u visokokonfliktnim razvodima i forenzični intervju“ u organizaciji Zajednice Centara za socijalnu skrb Slovenije (Skupnosti centrov za socijalno delo) na čelu s Darjom Korvom, direktoricom Zajednice.

Tijekom predavanja prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander iznijela je podatke o prevalenciji svih oblika nasilja nad djecom (tjelesno zlostavljanje, emocionalno zlostavljanje, seksualno zlostavljanje, zanemarivanje te svjedočenje nasilju u obitelji) u svijetu, Europi i u Hrvatskoj i Sloveniji. Također, u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama i praktičnim smjernicama, a s obzirom na pojedinačne oblike zlostavljanja detaljno su razrađene posljedice po mentalno zdravlje djece i mladih, ali i posljedice koje se bez adekvatnog tretmana, reakcije stručnjaka i svih instanci sustava prenose u odraslu dob osobe s iskustvom traume u djetinjstvu i vode do transgeneracijskog prijenosa nasilja. Detaljno su razrađeni i objašnjeni protektivni i rizični faktori za zlostavljanje djece uzimajući u obzir osobine djeteta i roditelja, roditeljske kompetencije te okolišne čimbenike. Poseban naglasak predavanja bio je ne samo na posljedicama na intelektualnom, emocionalnom, socijalnom i ponašajnom planu nego i na posljedicama po somatsko zdravlje, a što novija istraživanja i klinička praksa sve više potvrđuju.

Također, tijekom dvosatnog predavanja govorilo se i diskutiralo o važnosti ranog prepoznavanja rizičnih faktora i pravovremenog reagiranja jer sve novije meta-analize naglašavaju da izloženost jednom obliku traumatskog događaja značajno povećava vjerojatnost doživljavanja dodatnih traumatskih događaja, a kumulativna traumatska iskustva dovode do težih i snažnih posljedica na mentalno zdravlje i razvoj djeteta.

Stručnjaci su iskazali kao i uvijek velik interes za stjecanjem novih znanja i dijeljenjem iskustava iz njihove svakodnevne prakse.

 

Print Friendly, PDF & Email