Predavanje o djeci – svjedocima nasilja u obitelji

Udruga “HERA” je u suradnji sa Međuresornim timom za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Koprivničko-križevačke županije organizirala edukaciju namijenjenu stručnim osobama koje se u svome radu susreću sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja u četvrtak 6. prosinca 2018. u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima.

Edukacija je započela predavanjem psihologinje Poliklinike Elle Selak Bagarić u kojem su prikazane posljedice po razvoj djeteta – svjedoka obiteljskog nasilja, kao i specifičnosti u dijagnostičkom i tretmanskom radu.

U edukaciji su sudjelovale kao predavači i Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajanog suda u Zagrebu, Suzana Kikić, predavačica u Policijskoj akademiji, te Sanela Štubelj, psihologinja u Savjetovalištu za žrtve obiteljskog nasilja u udruzi “HERA”.

Na edukaciji su sudjelovali predstavnici Centara za socijalnu skrb Križevci i Koprivnica, policijske službenice Policijske uprave Koprivničko-Križevačke, Policijske postaje Križevci, djelatnice Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci i Osnovne škole “Vladimir Nazor” Križevci, djelatnice Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje Koprivnica, savjetnica Općinskog državnog odvjetništva Koprivnica, sutkinja Općinskog suda Koprivnica, voditelj Ispostave Križevci, Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, predstavnice organizacija civilnoga društva.

Edukacija je organizirana u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama koja je započela 25. studenog Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava.

Print Friendly, PDF & Email