Povjerenstvo Ministarstva pravosuđa za praćenje i unapređivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija posjetilo Polikliniku za zaštitu djece grada Zagreba 12. prosinca 2011.

Članovi Povjerenstva su Lana Peto Kujundžić, predsjednica Povjerenstva Ministarstva pravosuđa, Dragan Josipović iz Odjela za maloljetničku delinkvenciju MUP-a, Neven Ricijaš, docent s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Renata Kordić, viša sudska savjetnica u Upravi za kazneno pravo Ministarstva pravosuđa, Melanija Grgić, sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici te Ljiljanka Maletić, istražna sutkinja za mladež Županijskog suda u Zagrebu.

Povjerenstvo je primila ravnateljica Poliklinike, a sastanku su prisustvovali psihijatri i psiholozi Poliklinike koji su ujedno i stalni sudski vještaci. Razgovaralo se o postojećim teškoćama u sustavu prilikom otkrivanja zlostavljanja djece te provođenjem razgovora s njima pri čemu se djecu često izlaže dodatnoj i nepotrebnoj viktimizaciji, kao i o poboljšanju uvjeta saslušanja djece za potrebe kaznenog progona.

Stručnjaci Poliklinike gostima su predstavili mogućnosti naše ustanove odnosno adekvatnost i opremljenost prostora i stručnost djelatnika pri saslušanja maloljetnika audio-vizualnim metodama.

Također se razgovaralo o potrebi za edukacijom i supervizijom stručnih suradnika suda.


Print Friendly, PDF & Email