Polikliniku za zaštitu djece grada Zagreba su 29. lisstopada 2015. posjetili  kolege i kolegice iz Centra za mentalno zdravlje iz Beograda, doc. dr Milica Pejović-Milovančević, spec. dečje psihijatrije, načelnica Klinike za decu i omladinu, dr. Željka Košutić, spec. psihijatrije, šefica Kabineta za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, dr sci med Nataša Ljubomirović, spec. psihijatrije, doc. dr.sc. Jelena Radosavljev-Kirćanski, spec.med.psihologije, Teodora Minčić, spec.med.psihologije, Dušanka Kalanj, dipl.socijalna radnica, Mina Milosavljević, dipl.socijalna radnica i Aleksandar Peulić, dipl. psiholog.

Cilj posjeta bio je upoznavanje rada s traumatiziranom i zlostavljanom djecom u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba.

Rad Poliklinike  predstavila je ravnateljica prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander te stručnjaci multidisciplinarnog tima: Domagoj Štimac,dr.med., spec. psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihoterapije, dr. sc. Bruna Profaca, klinički psiholog, Tamara Gojković, dipl. socijalna radnica, Dora Kralj, prof. socijalni pedagog i dr.sc. Vanja Slijepčević Saftić,dr.med., spec. pedijatar i subspec dječje neurologije.

Interes beogradskih kolega bio je usmjeren na postupak dijagnostike traumatizirane djece u Poliklinici, integraciju multidisciplinarne obrade kroz nalaz i mišljenje multidisciplinarnog tima te tretmanski rad s djecom i njihovim obiteljima. Razmijenjena su iskustva u području zaštite zlostavljane djece u dvije države, kao i mogućnosti suradnje stručnjaka u zdravstvenom sustavu s nadležnim institucijama u području zaštite djece (centri za socijalnu skrb, policija, državno odvjetništvo, sudovi i dr.).

Stručnjaci iz Beograda su naglasili važnost postojanja specijalizirane ustanove kao što je Poliklinika i stekli su uvid u primjere dobre prakse u Poliklinici koji su poznati u europskim okvirima.

Također, prezentirane su im i druge djelatnosti Poliklinike: edukacija, istraživački i publikacijski rad, timski rad i supervizija te forenzična djelatnost.

Susret je obuhvaćao i obilazak prostora Poliklinike, kao i uvid u psihodijagnostička sredstva koja se koriste u Poliklinici i u RH.

Ovim susretom dogovorena je i suradnja stručnjaka dviju ustanova, kao i daljnje mogućnosti razmjene iskustava na međunarodnim skupovima.

U sklopu posjeta Zagrebu, uz Polikliniku za zaštitu djece grada Zagreba, stručnjaci iz Beograda upoznali su se s radom i Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež.

Print Friendly, PDF & Email