Nakon što je psihologinja Poliklinike doc. dr. sc. Bruna Profaca održala 7. siječnja 2021. online seminar na temu “Potres i djeca u krizi: Trebaju li svi isto?” za više od 650 stručnjaka mentalnog zdravlja koji rade s djecom, na inicijativu brojnih kolegica i kolega, a u organizaciji  Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj koje djeluje pri Pučkom otvorenom učilištu Hrvatski dom Petrinja te Poliklinike za zaštitu  djece i mladih Grada Zagreba ovaj seminar je ponovljen 20. siječnja 2021.

Cilj seminara je bilo  osnaživanje stručnjaka u pružanju podrške djeci i mladima nakon traumatskog iskustva potresa, a sudjelovalo je više od 800 stručnjaka, uglavnom iz područja pogođenih potresom.

Kao i prvi put, i sada je nakon predavanja potaknuta rasprava tijekom koje su sudionici imali prilike postaviti i pitanja vezano uz konkretne slučajeve, odnosno uz reakcije i podrške djeci, ali i odraslima u sadašnjoj situaciji.

Još jednom zahvaljujemo svima na interesu, a ovaj put i na podršci u organizaciji načelniku sektora za zajedničke poslove i programe Ministarstva znanosti i obrazovanja Darku Totu i višoj savjetnici za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Vesni Ivasović iz Agencije za odgoj i obrazovanje, te također i psihologu Arminu Hadžiću, voditelju Savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj pri POU Hrvatski dom Petrinja.

Print Friendly, PDF & Email