Projekt PROTECT bavi se žrtvama trgovanja ljudima u Europi. Radi se o dvogodišnjem transnacionalnom projektu čiji je nositelj Britanski Crveni križ, a koji se provodi u partnerstvu s Hrvatskim Crvenim križem te uz podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Međunarodnog centra za razvoj migracijskih politika.

Svojim glavnim aktivnostima projekt unapređuje kvalitetu pomoći i zaštite usmjerene na potrebe žrtava trgovanja ljudima, doprinosi izgradnji kapaciteta relevantnih institucija za identifikaciju žrtava trgovanja ljudima kao i postupcima pružanja pomoći i zaštite žrtvama.

U sklopu projekta stručnjaci Poliklinike koji rade sa zlostavljanom i traumatiziranom djecom govorili su o problematici zlostavljanja i zanemarivanja djece, znakovima i posljedicama istog po razvoj djece i mladih te pristupu traumatiziranom djetetu, a pri čemu je stavljen naglasak na nužnost međuresorne suradnje u slučajevima zlostavljane i traumatizirane djece.

Predavanje i radionicu u sklopu regionalnog treninga za institucije uključene u Nacionalni referalni sustav za suzbijanje trgovanja ljudima proveli su dr. Domagoj Štimac, dječji psihijatar te Nikolina Škrlec, socijalna radnica i Renata Ćorić Špoljar, klinički psiholog. Seminar je održan u Orahovici 14. travnja, te u Crikvenici 22. travnja 2016.

Print Friendly, PDF & Email