Na radionici Europske komisije za stručnjake suradnih zemalja (Member State experts) 28. ožujka 2014.  u Bruxellesu zamjenik ravnateljice dr. Domagoj Štimac predstavit će rad Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba te sudjelovati u raspravi uz fokus na dosadašnjoj praksi pružanja podrške djeci žrtvama u sklopu rada Poliklinike.

Tema radionice je primjena direktiva usmjerenih na prava žrtava (Victim´s rights directive implementation workshop). Na samoj radionici će se raspravljati o primjeni direktiva, naročito mjera podrške, specifičnim skupinama žrtava nasilja te o aktualnim multidisciplinarnim pitanjima. Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba prepoznata je kao primjer dobre prakse i pozvana predstaviti rad svoje ustanove.Print Friendly, PDF & Email