Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander bila je među stručnim članovima delegacije Vijeća Europe koja je posjetila Moldaviju od 12. do 14. svibnja 2014. godine s ciljem identificiranja potreba Republike Moldavije i poteškoća u primjeni Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Domaćin službenoj delegaciji Vijeća Europe bilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Moldavije.

Zaštita i promicanje prava djece u Moldaviji

Ovaj posjet predstavljao je pripremnu fazu projekta Vijeća Europe pod nazivom „Zaštita i promicanje prava djece u Republici Moldaviji“ vezano uz provedbu Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Program Vijeća Europe pod nazivom „Izgradnja Europe za djecu i s djecom“ uključuje smjernice, savjete i tehničku pomoć zemljama članicama u provedbi postojećih standarda Vijeća Europe, s naglaskom na razvoj sveobuhvatnih strategija za pitanje prava djece te rješavanje postojećih i novih izazova u ovom području.

Delegaciju Vijeća Europe činili su sljedeći pozvani stručnjaci Vijeća Europe: voditeljica projekata Odjela za prava djece Vijeća Europe Stephanie Burel, ravnatelj vladine Agencije za zaštitu djece na Islandu i supredsjedatelj Lanzarotskog odbora Bragi Guðbrandsson, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander i nezavisna stručnjakinja Olivia Lind Haldorsson. Cilj im je bila procjena potreba Republike Moldavije u uspješnoj primjeni Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, kao i primjeni smjernica Vijeća Europe o pravosuđu prilagođenom djeci.

O sustavu prilagođenom djeci

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Moldavije zatražilo je pomoć u uspostavi struktura za podršku djeci žrtvama seksualnog nasilja, kao i izobrazbi postojećih stručnjaka u radu s djecom. Ovaj je zahtjev u skladu s odredbom Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja te je procijenjeno da kao takav može pridonijeti učinkovitoj provedbi članka 14. Konvencije o pružanju pomoći djeci žrtvama seksualnog zlostavljanja. Također, u skladu je i sa smjernicama Vijeća Europe o sustavu pravosuđa prilagođenom djeci.

Tijekom posjeta organizirano je nekoliko sastanaka s predstavnicima relevantnih vladinih i nevladinih organizacija o ključnim pitanjima koja se odnose na zaštitu prava djece u Republici Moldaviji. Fokus ovih sastanaka bio je na pružanju pomoći djeci žrtvama seksualnog zlostavljanja te izobrazbi stručnjaka koji rade s djecom. Stručnjaci Vijeća Europe proveli su nekoliko fokus grupa sa ciljnim skupinama – predstavnicima vladinih i nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija, specijaliziranih organizacija, stručnjaka, pravnih stručnjaka i agencija koje provode izobrazbu stručnjaka. Ovi su se predstavnici upoznali s pripremnom fazom projekta i mjerama pomoći za djecu žrtve seksualnog zlostavljanja, kao i obuke za stručnjake, te primjerima dobre prakse na Islandu i u Hrvatskoj.

Vladini predstavnici uključeni u prvu fokus grupu bili su predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Moldavije, Ravnateljstva inspektorata, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva rada, socijalne zaštite i obitelji, Ministarstva zdravstva te Ureda tužitelja.

Posjet specijaliziranim organizacijama

Druga fokus grupa je organizirana za specijalizirane organizacije, druge vladine organizacije koje rade na terenu, kao i nevladine organizacije: Međunarodni centar „La Strada“, UNICEF Moldova, IOM misija u Republici Moldaviji, Savez nevladinih organizacija aktivnih u području dječje socijalne skrbi i zaštite obitelji, Terre des Hommes Foundation, Centar za dokumentaciju i informacije o pravima djece, Partnerships for Every Child Moldova, RCTV Memoria, Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, Keystone Human Services International Moldova Association, Sveučilište Moldavije, Fakultet socijalnog rada i UNDP.

Treći dan posjeta organizirana je fokus grupa sa stručnjacima i agencijama uključenima u izobrazbu stručnjaka koji rade s djecom: Nacionalni institut za pravosuđe, NORLAM (Norwegian Mission of Rule of Law Advisers to Moldova) i Terre des Hommes Foundation.

Tijekom ovog posjeta, stručnjaci Vijeća Europe održali su sastanak s potpredsjednicom Parlamenta Republike Moldavije Lilianom Palihovici. Također, stručnjaci su posjetili i Nacionalni centar za prevenciju zlostavljanja djece, centar „Amicul“, Centar za pomoć i zaštitu žrtava/ potencijalnih žrtava trgovanja i zlostavljanja „Shelter“ te Centar za mlade „CRTunit“ izvan glavnog grada u predjelu Criuleni.

Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander sudjelovala je u svim fokus grupama te predstavila Lanzarotsku konvenciju s naglaskom na mjere podrške djeci žrtvama seksualnog zlostavljanja i izobrazbu profesionalaca i primjerom dobre prakse u Hrvatskoj. Ana Marija Španić je također sudjelovala u fokus grupama kao psiholog Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, koju je Vijeće Europe prepoznalo kao model i primjer dobre prakse u području zaštite zlostavljane djece.

Kao rezultat ovog posjeta, stručnjaci će izraditi iscrpni izvještaj o trenutnoj situaciji i potrebama Republike Moldavije, vezano uz rad struktura za zaštitu djece i izobrazbu stručnjaka, te je sljedeći korak prijedlog projekta koji će uvažiti trenutne potrebe ove zemlje.

Print Friendly, PDF & Email