Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba uspješno je implementirala i certificirala sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015. Usvajanje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom strateška je odluka za Polikliniku koja joj pomaže  u poboljšavanju sveukupne uspješnosti, zadovoljavanju zahtjeva iz propisa, povećanju zadovoljstva pacijenata, smanjenju rizika te prepoznavanju prilika u poslovanju, osiguranju nadzora nad poslovanjem kao i opredijeljenosti k osiguranju kontinuiranog poboljšanja.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba kroz definiranje vizije, misije, strategije kao i politike kvalitete poslovanja iskazuje svoju visoku opredijeljenost prema utvrđivanju zahtjeva i potreba pacijenata kao i zahtjeva svih ostalih zainteresiranih strana. Poliklinika konstantnim preispitivanjem potreba i očekivanja zainteresiranih strana proizašlih iz konteksta, provodi stalno strateško preispitivanje kako bih održala usmjerenost na povećanje zadovoljstva pacijenata.

Kako bi uspješno zadovoljili sve zahtjeve i potrebe naših pacijenata kao i svih ostalih zainteresiranih strana  Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba donosi sljedeću viziju, misiju i Politiku kvalitete.

VIZIJA

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba postat će jedna od vodećih ustanova za zaštitu djece i mladih na području Europske unije time što će razvijati visoku razinu kvalitete usluge i inovativnosti u radu sa specifičnom populacijom djece i njihovih obitelji, pritom njegujući individualni pristup uzimajući u obzir potrebe svakog pojedinog djeteta i obitelji.

MISIJA

Naša misija je graditi sigurnije društvo u kojem svako dijete i njegova obitelj mogu dobiti djelotvornu pomoć. Kroz timski stručni rad koji se odvija u okviru multidisciplinarnog tima te kroz suradnje sa svim vrstama i razinama institucija Poliklinika će pružati efikasnu i sistematičnu pomoć zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima. U ovakvoj poliklinici, na temelju iskustava iz svijeta, svakom djetetu je osiguran specijalizirani timski pristup, u najefikasnijem i najhumanijem rješavanju njegovih poteškoća. Osim direktnog rada s djecom, provođenog od strane senzibiliziranih i educiranih stručnjaka, u stalnom procesu usavršavanja, Poliklinika ima važnu funkciju olakšavanja suradnje različitih institucija uključenih u problem zlostavljane djece, u svrhu bolje zaštite djece.

POLITIKA KVALITETE

Kako bi podigli razinu pružanja psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći djeci s različitim traumatskim iskustvima, kao i njihovim roditeljima, na još viši nivo, te kako bi im pomogli da se bolje i uspješnije nose s posljedicama ovih iskustava, uspostavili smo i održavamo sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2015.

Zadovoljstvo naših zaposlenika i korisnika nam je najvažnije i zato radimo sve kako bismo to i postigli. Korisnici su nam uvijek na prvom mjestu. Upravljanje ljudskim resursima nam je od izrazite važnosti. Zapošljavamo stručne zaposlenike željne novih znanja. Svoje zaposlenike potičemo na učenje i osobni razvoj te im za to osiguravamo sve potrebne preduvjete. Svojim zaposlenicima osiguravamo pošten sustav nagrađivanja.

Kako bi zadržala fokus na potrebe korisnika kao i postigli zadovoljstvo svih drugih zainteresiranih strana, Poliklinika se obvezuje da će:

–           prepoznati izravne i neizravne korisnike kao one koji dobivaju vrijednost od Poliklinike;

–           razumjeti trenutne i buduće potrebe i očekivanja svih zainteresiranih strana;

–           povezati ciljeve organizacije s potrebama i očekivanjima korisnika;

–           komunicirati potrebe i očekivanja korisnika diljem organizacije;

–           planirati, razvijati, proizvoditi, isporučivati i podržavati usluge kako bi zadovoljili potrebe i očekivanja korisnika;

–           mjeriti i pratiti zadovoljstva korisnika i poduzimati odgovarajuće mjere;

–           odrediti i poduzeti mjere s ciljem zadovoljavanja potreba relevantnih zainteresiranih strana i njihovih očekivanjima koja mogu utjecati na zadovoljstvo korisnika;

–           aktivno upravljati odnosima s korisnicima kako bi postigli kontinuirani uspjeh.

Uprava Poliklinike se obvezuje kroz komunikaciju misije, vizije i politike organizacije, stvaranje i održavanje zajedničkih vrijednosti, pravednosti i etičkih modela za ponašanje na svim razinama organizacije, kroz uspostavu kulture povjerenja i integriteta poticati organizacijsku predanost kvaliteti kao i osigurati da su odgovorne osobe na svim razinama upravljanja pozitivni primjeri ljudima unutar i van organizacije. Uprava Poliklinike obvezuje se osigurati djelatnicima potrebne resurse, obuku i ovlasti za djelovanje s odgovornošću, nadahnuti, poticati i prepoznati doprinos ljudi.

Politika kvalitete obvezna je za sve naše djelatnike i suradnike.

U Zagrebu, 05.10.2018.

Ravnateljica: Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Poliklinika za zaštitu djece, ISO 9001

Print Friendly, PDF & Email