Na webinaru ChildHuba “Prilagođavanje  koncepta dječjih kuća (Barnahus) lokalnom kontekstu” o modelima rada u svojim zemljama izlagale su  Ana M. Piterson, socijalna radnca – koordinatorica u dječjoj kući (Barnahusu) u Linköpingu u Švedskoj i prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Tema webinara bila je usporedba kako u ove dvije zemlje rade na postizanju standarda kvaliteta dječjih kuća (Barnahus).

– Bilo je lijepo sudjelovati na webinaru u kojem sam imala priliku prikazati svu širinu i obim naših aktivnosti, za što su brojni sudionici pokazali veliki interes. Posebno ih je zanimalo kako koristimo terapijske pse u radu s traumatiziranom djecom – dojmovi su prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander nakon održanog webinara. –  U usporedbi sa dječom kućom, Barnahusom, iz Švedske naša je prednost u tome što su kod nas svi stručnjaci ujedno i zaposlenici Poliklinike, sa širokim opsegom aktivnosti kako u dijagnostici i u terapiji, tako i u znanstvenom i publicističkom radu i u edukaciji drugih sustava. U Barnahusu u Švedskoj  imaju 4 do 6 zaposlenih stručnjaka, i još mnogo drugih suradnika iz drugih ustanova. U Barnahusu se zapravo najviše bave forenzičnim intervjuom, dok smo mi puno sveobuhvatniji. Njihova je pak prednost da niti jedno dijete ne ide na sud nego sudac dolazi provesti razgovor s djetetom u child friendly okruženju dječje kuće. I sudionici jučerašnjeg webinara su se izjasnili da je u njihovim zemljama teško pridobiti suca da izađe iz sudnice i dođe na child friendly mjesto gdje se dijete osjeća ugodno. Nadam se da će  model nordijskh zemalja u kojem dijete ni u kojem slučaju ne ide na sud zaživjeti i u našoj praksi.

Print Friendly, PDF & Email