Danas je počeo 2. Međunarodni kongres dječje i adolescentne psihoterapije “Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije Covid-19 pandemije” u Sarajevu. Kongres u organizaciji Bosansko-hercegovačke integrativne dječje i adolescentne psihoterapijske Asocijacije (BHIDAPA) okuplja brojne predavače iz regije i svijeta,a traje od 2. do 4. prosinca 2020. Zbog aktualne pandemije broj sudionika koji su fizički prisutni u hotelu Hills u Sarajevu je ograničen na veoma malen broj, ali je zato putem Zoom platforme kongres interaktivan i dostupan online. Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba dala je podršku organizaciji kongresa, a aktivno će sudjelovati stručnjakinje Poliklinike ravnateljica prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, doc. dr. sc. Bruna Profaca i Mia Roje Đapić. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander članica je počasnog odbora kongresa, a također je sa doc. dr. sc. Brunom Profacom i članica znanstveno-stručnog odbora.

U najavi kongresa navodi da je cilj kongresa istaknuti potrebu da se pronađu optimalni načini djelovanja u novonastaloj zdravstvenoj krizi, u svrhu očuvanja mentalnog zdravlja i psihosocijalne dobrobiti djece, mladih, obitelji i zajednice. Kongres će biti prilika za razmjenu iskustava, istraživanja, primjera dobre prakse, kao i unapređenje razumijevanja o uticaju pandemije na mentalno zdravlje i psihosocijalnu dobrobit. Ispitat će se niz načina kreiranja multidisciplinarnih i intersektoralnih preventivnih koraka i djelovanja, kako bi ih učesnici mogli uključiti u svoju profesionalnu praksu, tokom i poslije pandemije.

Tema prvog dana kongresa bila je »Izazovi u novom okruženju – mentalno zdravlje i psihosocijalna dobrobit djece«. Ravnateljica prof. dr. sc. Gordana Buljan Flande jutros je održala plenarno predavanje na temu »Izazovi i mogućnost pružanja zaštite mentalnog zdravlja tijekom krize«. Doc. dr. sc. Bruna Profaca je u sklopu programa »Praktični primjeri« odražala radionicu »Priče djece i mladih – neizvjesnost i gubici u krizi«. Psihologinja Mia Roje Đapić održala je izlaganje »Izazovi i značaj psiholoških intervencija u krizi«.

Popis predavača dostupan je na linku ovdje: https://congress.bhidapa.ba/bs/predavaci/

Program kongresa dostupan je na linku ovdje: https://congress.bhidapa.ba/bs/#program

 

Print Friendly, PDF & Email