Grad Zagreb je odlukom Gradonačelnika Milana Bandića 29. travnja 2020. osnovao i imenovao Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba tijekom i nakon COVID-19 krize. Zadaće Povjerenstva su priprema i usmjeravanje aktivnosti za izradu nacrta prijedloga programa zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba tijekom i nakon COVID-19 zdravstvene krize, implementacija, prikupljanje i evaluacija podataka i učinjenih preventivnih intervencijskih aktivnosti o zaštiti mentalnog zdravlja i sudjelovanje u praćenju provođenja programa.

Zdravstvena kriza uzrokovana COVID-19 pandemijom, kao i ekonomska kriza koja ju prati, duboko pogađaju sve pojedince i društvo u cjelini. Posebno su ranjiva djeca, čija je psihološka dobrobit zbog neizgrađenosti obrambenih mehanizama u situaciji prolongiranog i ekstremnog stresa posebno ugrožena. U postojećoj literaturi koja se bavi posljedicama zdravstvenih epidemija i vezanih mjera na mentalno zdravlje djece, ističe se Američka studija provedena na 398 roditelja s iskustvom epidemije (H1N1, SARS, ptičja gripa). Prema procjeni roditelja, 30% djece s iskustvom karantene zadovoljavalo je kriterij za PTSP (Sprang i Silman, 2013). Oblikovanju strategije suočavanja s aktualnom pandemijom i njenim posljedicama ključno je usmjeriti na mentalno zdravlje djece i prepoznati to kao prioritetan javnozdravstveni problem. U tom smislu, važno je usmjeriti se na osiguravanje resursa za jačanje djece u vrijeme kriznih događanja i nakon njih, posebice one djece koja su zbog ranijih mentalnozdravstvenih komorbiditeta ili rizičnih uvjeta odrastanja u izrazitom riziku.

Cilj Povjerenstva za mentalno zdravlje djece i mladih Grada Zagreba uslijed COVID 19 krize je dugoročno ojačati otpornost djece putem jačanja kapaciteta sustava zaštite djece i djetetove okoline, kroz:

1) koordinirane aktivnosti,

2) potporu suradnji između svih ustanova u vlasništvu Grada Zagreba koje izravno rade s djecom, i

3) promicanje dijaloga između zajednice i zdravstvenih, odgojno-obrazovnih i socijalnih službi, uz stavljanje posebnog naglaska na međusektorsku suradnju i zajedničku inicijativu u zaštiti mentalnog zdravlja najmlađih.

Za Predsjednicu Povjerenstva imenovana je prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, a za zamjenike predsjednice dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica Gradonačelnika, te doc. dr. sc. Vjekoslav Jeleč, dr. med., specijalist neurokirurg, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo. Članovi Povjerenstva su i Romana Galić, univ. spec. act. soc., pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom., mr. sc. Milana Vuković Runjić, pročelnica Gradskog ureda za kulturu, Iva Milardović Štimac, prof., pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje, doc. dr. sc. Miroslav Hanževački, dr. med. spec. obiteljske med., ravnatelj Doma Zdravlja Zagreb Zapad, Mirjana Orban, dr. med., spec. psih., voditeljica Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Ivana Jolić, mag. pead. soc., ravnateljica ustanove Savjetovalište Luka Ritz, dr. sc. Igor Mikloušić, psiholog, Tea Brezinšćak, mag. psihologije, Ella Selak Bagarić, mag. psihologije te Ivan Bon, prof. kineziologije.

Print Friendly, PDF & Email