Online edukacija provoditelja programa Trening životnih vještina u Međimurskoj županiji

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je predavanje pod nazivom “A kako su djeca? Psihološka otpornost djece u jeku pandemije” u okviru ovogodišnje edukacije provoditelja programa Trening životnih vještina u Međimurskoj županji koja je zbog pandemije organizirana u online obliku. Trening životnih vještina provodi se u svim međimurskim osnovnim školama, za učenike od 4. do 6. razreda osnovnih škola već petu godinu zaredom. Radi se o programu primarne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, konzumacije alkohola i zlouporabe droga i nasilja) koji se temelji na razvoju osobina i uvježbavanju vještina koje su se u istraživanjima pokazale važnima u odupiranju rizicima. Program se provodi u suradnji Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Međimurske županije i školskih preventivnih programa. U sklopu programa redovito se provode edukacije provoditelja u  OŠ Belica, a ove godine je početkom listopada održan online stručni skup. 

Uz prof. dr. sc. Gordanu Buljan Flander, u okviru stručnog skupa  Diana Uvodić – Đurić, dr. med., specijalistica školske medcine, subspecijalistica alkoholizma i drugih ovisnosti iz Zavoda za javno zdravstvno Međimurske županije održala je predavanje “Trening životnih vještina u Međimurskoj županiji”. Berta Bacinger Klobučarić, prof. psihologije iz Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije izlagala je na temu “Evaluacija Treninga životnih vještina u Međimurskoj županiji”. Mr. sc. Tatjana Žižek, prof. psihologije iz Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec održala je predavanje na temu “Specifičnosti profođenja radionice u sklopu Treninga životnih vještina u doba pandemije koronavirusa”.  

Print Friendly, PDF & Email