Udruga za podršku žrtvama i svjedocima  organizirala je 10.ožujka 2014 okrugli stol s temom „Poboljšanje pravnog, psihološkog i ekonomskog položaja žrtava i svjedoka“ u Ministarstvu pravosuđa u Zagrebu. Cilj okruglog stola  bio je  predstavljanje dosadašnjih postignuća i poduzetih mjera na području promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja, te razmjena iskustava u pružanju  pravne i psihosocijalne podrške s naglaskom na unaprjeđenje postojećeg sustava podrške.

Ovim okruglim stolom su se također željele istražiti mogućnosti zajedničke suradnje kako bismo mogli identificirati, povezati i graditi kvalitetne pristupe u ostvarivanju potreba žrtava i svjedoka.U raspravi su sudjelovali stručnjaci iz pravosuđa, državnog odvjetništva, Pravnog fakulteta, MUP-a RH i nevladinih udruga.

Važnost pružanja podrške zlostavljanoj djeci

O ulozi djeteta tijekom sudskog postupka izlagala je Bruna Profaca, psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i ukazala na činitelje koji još uvijek pridonose stresnosti sudjelovanja djece u sudskim postupcima. Ukazala je na važnost pružanja podrške zlostavljanoj djeci nakon traumatskih događaja, ali i tijekom sudskog procesa. Unatoč stručnim i pravnim mogućnostima još uvijek je vidljiva nedovoljna koordinacija sustava kako bi se smanjio broj ispitivanja djece i unaprijedila stručnost prilikom razgovora sa zlostavljanom djecom tijekom ispitivanja i sudskih postupaka.

Tijekom svih izlaganja naglašeno je da su potrebe i problemi puno veći od trenutno postojećih kapaciteta državnih institucija i nevladinog sektora te kako je važno uložiti dodatne napore kako bi se odgovorilo na potrebe svjedoka i žrtava te zaštitila njihova temeljna prava. Zaključeno je da samo zajedničkim aktivnostima i suradnjom institucija i nevladinog sektora se može sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj učiniti dostupnim svim građanima kojima je takva usluga potrebna, a sam sustav podići na višu i kvalitetniju razinu.

Print Friendly, PDF & Email