Okrugli stol o hiperkinetskom poremećaju

Hrvatska Interdisciplinarna Terapijska Udruga za Djecu i Mlade (HITUDIM) u suradnji s Poliklinikom Kocijan/Hercigonja i pod pokroviteljstvom Ministarstva Zdravlja Republike Hrvatske organizirala je Okrugli stol pod nazivom “Multidisciplinarni pristup detekciji, dijagnostici i tretmanu djece s hiperkinetskim poremećajem”  29. travnja 2014. u prostorijama Tribine grada Zagreba.

Na Okruglom stolu aktivno su sudjelovali predstavnici dječje i adolescentne psihijatrije i suradne struke školske medicine, pedijatrije, Zavoda za javno zdravstvo, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Agencije za odgoj i obrazovanje te privatnog sektora koji se bavi dječjim mentalnim zdravljem, a Polikliniku za zaštitu djece grada Zagreba predstavljala je socijalna pedagoginja Dora Kralj s izlaganjem Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i tretmanu djece s Hiperkinetskim poremećajem u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba čiji autori su još i psihologinja dr. sc. Bruna Profaca te psihijatar Domagoj Štimac.

Cilj Okruglog stola bio je povezati stručnjake iz različitih područja kako bi kroz međusobnu suradnju i komunikaciju pokušali donijeti zajedničke i jedinstvene smjernice u prepoznavanju, dijagnostici i tretmanu djece s Hiperkinetskim poremećajem te izrada dijagnostičkog algoritma za navedeni poremećaj.

Print Friendly, PDF & Email