Oko 300 stručnjaka iz područja zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih, odgoja i obrazovanja, pedijatara, liječnika i drugih stručnjaka uključenih u zaštitu i osiguravanje zdravog razvoja djece i mladih sudjelovalo je u srijedu 3. lipnja 2020. na online stručnom predavanju kojeg su ispred Povjerenstva za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba tijekom i nakon COVID-19 krize održale stručnjakinje iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ravnateljica prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinička psihologinja – psihoterapeutkinja, doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinička psihologinja i  doc. prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, psihijatrica.

Grafički prikaz sudionika predavanja po zanimanju (obzirom na odabranu nadležnu komoru):

Pandemija COVID-19 i potres u gradu Zagrebu, iako definirane kao izrazite prijetnje po tjelesno zdravlje, ostvarili su neosporiv utjecaj na mentalno zdravlje, naročito djece i mladih. U narednom periodu jedan od najistaknutijih izazova, ali i ciljeva stručnjaka bit će očuvanje i doprinos zaštiti mentalnog zdravlja, odnosno pružanje stručne podrške djeci i mladima, kao i njihovim obiteljima u nošenju s teškoćama koje doživljavaju. Predavanjem su stručnjaci iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba sudionicima približili koncepte stresa, krize i traume, direktnih i indirektnih utjecaja pandemije i prirodnih nepogoda na mentalno zdravlje djece i mladih, rizičnih i zaštitnih čimbenika te mogućih kliničkih manifestacija problema i poremećaja mentalnog zdravlja djece i adolescenata. Također, sudionike su upoznale s preventivnim i terapijskim intervencijama za očuvanje mentalnoga zdravlja i liječenje poremećaja uzrokovanih stresom i traumom u djece temeljem suvremenih smjernica.

U sklopu stručnog webinara doc. dr. sc. Bruna Profaca održala je predavanje pod nazivom „Stres, trauma, kriza“. Doc. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić u svom je predavanju govorila o riziku i posljedicama pandemije i potresa koji je zahvatio područje grada Zagreba po mentalno zdravlje djece i mladih te ulozi stručnjaka u dijagnostičkoj procjeni i eventualnom tretmanu. Ravnateljica Poliklinike prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander dodatno je istaknula ulogu stručnjaka iz područja zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja u aktualnoj situaciji te upozorila na izazove u zaštiti mentalnog zdravlje djece i mladih u narednom periodu.

Također, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander naglasila je kako su u periodu djetinjstva i adolescencije neka djeca ipak osjetljivija na utjecaj pandemije i potresa, pri čemu je dodatnu pažnju potrebno obratiti na tretman koji uvažava traumu (engl. trauma informed), koji za cilj ima sprječavanje retraumatizacije i facilitiranje suradnje klijenta (Butler, Critelli i Rinfrette, 2011). 

Kratke isječke predavanja možete vidjeti u naslovnom videu.

trauma informed, retraumatizacija, , covid-19,

Print Friendly, PDF & Email