Odbor mladih o Konvenciji o pravima djeteta

Povodom Međunarodnog dana dječjih prava i 30. rođendana Konvencije o pravima djeteta, donosimo vam poruke našeg Odbora mladih o tome zašto je Konvencija važna baš onima za koje je pisana, a čije izražavanje mišljenja i njegovo uvažavanje Konvencija također omogućuje. Aktivnosti našeg Odbora mladih pokazuju koliko im je upravo to pravo važno, a nama odraslima koliko možemo naučiti od djece kada pitamo s iskrenim interesom i kada ih znamo čuti.

Konvencija nas uči:

– formirati i izraziti mišljenje s pravom da ga se čuje

– slušati i čuti mišljenje drugih te ga naučiti uvažiti i kad se ne slažeš

– odgovornosti za ono što radimo i potrebi da brinemo za druge

– obvezama i pravima koje imamo jer smo djeca, a koje ne trebamo posebno zasluživati

 

„Pokaži mi da me slušaš i ozbiljno me uzimaš.”

Konvencija nam omogućuje:

– uključenost u demokratski život na lokalnoj, nacionalnoj pa i svjetskoj razini

– povezivanje kroz aktivizam, volonterstvo, mobilnost i međukulturalno razumijevanje jer kaže da svi imamo ista prava

– da budemo glas onih socijalno isključenih i izoliranih

– uključivanje u kampanje i utjecajna one koji odlučuju

– podizanje svijesti o skrivenim problemima, često nevidljivim odraslima

 

„Pravo da nas se čuje može donijeti puno i odraslima – kada mladi svojim primjerom potiču pozitivne vrijednosti u društvu.”

Razumijem svoja prava i znam da od odraslih:

– trebam dobiti informacije o svojim pravima.

– razumjeti zašto je važno da me se sasluša i moje stavove shvati ozbiljno.

– znati da imam pravo na glas danas, ne samo u budućnosti.

 

„Odraslima koji rade sa mnom treba biti jasno da je moje sudjelovanje u svim odlukama koje utječu na mene moje pravo. To je njihova odgovornost, kao što su njihova odgovornost i konačne odluke“.

Imam pravo…

– Imam pravo i priliku, ako to želim, biti uključen.

– Imam pravo i znam kako i od koga tražiti pomoć kada mi je potrebna.

– Imam pravo da su aktivnosti u kojima sudjelujem zabavne i kreativne i odgovaraju mojim sposobnostima i interesima.

– Imam pravo da mi se pristupa pošteno i da me se ne osuđuje.

– Imam pravo da dok netko razmišlja o svemu onome što jesam i po čemu sam poseban.

– Trebam imati priliku sudjelovati na način koji je pravi za mene, a ne za odrasle.

 

 „Odrasli, ja mogu učiti od vas, vi možete učiti od mene, možemo učiti jedni od drugih“

Posebno su nas razveselili glumci iz predstave „Ako kažeš, gotov si“ kazališta Žar ptica, kojima je naš Odbor mladih pomogao u kreiranju predstave o vršnjačkom nasilju za koju se i dalje traži karta više. Kako bi podržali našu Polikliniku i mlade na ovaj važan dan, poslali su nam fotografiju s natpisom: „Konvencija o pravima djeteta je iznad svakog zakona i svjetonazora“ nastalu nakon jutrošnje izvedbe predstave.

Print Friendly, PDF & Email