Objavljen stručni rad stručnjaka Poliklinike “Ispitivanje aktualnih trendova u korištenju društvenim mrežama kod učenika prvog i trećeg razreda srednjih škola u Hrvatskoj”

U znanstvenom časopisu “Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju”, Vol. 28 No. 2, 2020. objavljen je stručni rad stručnjaka Poliklinike “Ispitivanje aktualnih trendova u korištenju društvenim mrežama kod učenika prvog i trećeg razreda srednjih škola u Hrvatskoj“. Autori su prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinička psihologinja – psihoterapeutkinja, Ella Selak Bagarić, psihologinja, Krešimir Prijatelj, psiholog i Mirna Čagalj Farkas, psihologinja.

Sažetak
Budući da danas odrastanje gotovo neizostavno uključuje i svakodnevnu uporabu modernih tehnologija, važno je ispitati na koji način i u kojem vremenskom okviru mladi provode vrijeme na internetu i društvenim mrežama. Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati opće navike korištenja internetom i društvenim mrežama kod adolescenata srednjoškolske dobi u Republici Hrvatskoj (N=1806). Online upitnikom, konstruiranim za potrebe ovog istraživanja putem Google Forms platforme, ispitana je nekolicina čimbenika provođenja vremena na internetu i društvenim mrežama. U rezultatima su detaljno izložene aktivnosti adolescenata po pojedinim društvenim mrežama, kao i čimbenici povezani s adolescentima u kontekstu mrežnih aktivnosti. Rezultati upozoravaju da se tijekom vremena mijenjaju preferencije korištenja društvenim mrežama kod adolescenata, ali i upućuju na sklonost upuštanja mladih u rizična ponašanja poput upoznavanja ili dopisivanja s nepoznatim osobama. Navedeno upozorava na potrebu za kontinuiranom doedukacijom stručnjaka, ali i roditelja, koja će pratiti navike djece i mladih, kao i implementaciju strukturiranih modaliteta rada s djecom i mladima o sigurnom korištenju internetom.

Ključne riječi
društvene mrežeinternetadolescentinavikeelektronički uređaji

Rad možete preuzeti s portala hrvatskih stručnih i znanstvenih časopisa Hrčak na ovom linku: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=361514

Print Friendly, PDF & Email