Objavljen izvorni znanstveni rad “Korištenje suvremenih tehnologija i neki pokazatelji mentalnog zdravlja predškolske djece u Hrvatskoj” stručnjakinja Poliklinike

Izvorni znanstveni rad »Korištenje suvremenih tehnologija i neki pokazatelji mentalnog zdravlja predškolske djece u Hrvatskoj« kojem su autori psihologinje Poliklinike Ella Selak Bagarić, Gordana Buljan Flander, Mia Roje Đapić i Ana Raguž objavljen je u međunarodnom znanstvenom časopisu »Archives of Psychiatry Resarch: An International Journal of Psychiatry and Related Sciences, Vol. 57 No. 1, 2021), kojeg izdaje Odjel za psihijatriju Kliničke bolnice sestara milosrdnica.

Link na oline objavu članka na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa:

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=357316

Sažetak rada

Iako je tijekom proteklog desetljeća proveden niz studija o povezanosti vremena provedenim pred zaslonom s ishodom razvoja djece, većina studija uglavnom se bavi problemom pretilosti i tjelesne sposobnosti djece, dok su tek rijetke studije ispitivale povezanost vremena provedenog uz zaslone i mentalnog zdravlja, a posebno nedostaje istraživanja koja se tiču internaliziranih problema djece. Rano otkrivanje psiholoških problema jedan je od temelja uspješne prevencije i liječenja, a neka istraživanja pokazuju da čak 20% djece, uključujući i djecu vrtićke dobi, pokazuje određene psihološke poteškoće, te da su određena ponašanja predškolske djece povezana s raznim mentalnim poremećajima i problemima u odrasloj dobi. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati korelaciju između ukupnog vremena provedenog uz zaslone i nekih pokazatelja mentalnog zdravlja djece – emocionalne reaktivnosti, anksioznosti / depresije, somatskih problema, povlačenja, problema sa spavanjem, problema s pažnjom i drugih problema, u uzorku Hrvatske djeca koja pohađaju vrtiće. Također smo ispitali moderirajuće učinke uključenosti djeteta u druge aktivnosti, kao što su tjelesna aktivnost, igranje s vršnjacima, ukupne aktivnosti na otvorenom i vrijeme provedeno u drugim aktivnostima. U ovom su radu istraženi potencijalni rizični i zaštitni čimbenici povezani sa vremenom provedenim uz zaslone u djece predškolske dobi s naglaskom na njihovo mentalno zdravlje.

Print Friendly, PDF & Email