Objavljen izvorni znanstveni članak “Zaštitni i rizični čimbenici u prilagodbi na pandemiju COVID-19 u Republici Hrvatskoj”

U aktualnom broju časopisa “Socijalna psihijatrija” Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu i Medicinskog fakulteta u Zagrebu (rujan 2020, volumen 48, broj 3 2020, stranice 255-364) objavljen je izvorni znanstveni članak “Zaštitni i rizični čimbenici u prilagodbi na pandemiju COVID-19 u Republici Hrvatskoj” čije su autorice prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike, Romana Galić, pročelnica Gradskog ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i psihologinje Poliklinike Mia Roje Đapić, Ana Raguž i Krešimir Prijatelj.

Sažetak

Sukladno do sada provedenim istraživanjima u svijetu i Europi pandemija koronavirusa (COVID-19) izazvala je u samo nekoliko tjedana znatne negativne utjecaje na mentalno zdravlje stanovnika zahvaćenih zemalja. Ovaj je rad dio većeg istraživačkog projekta „Neki aspekti mentalnog zdravlja za vrijeme pandemije COVID-19“ provedenog u Hrvatskoj. U istraživanju je sudjelovalo 1482 sudionika prosječne dobi 33,3 godine (SD= 12,2). Ispitana je povezanost različitih aspekata pandemije s rizičnim i zaštitnim čimbenicima mentalnog zdravlja sudionika. Kao instrumenti korišteni su Upitnik o određenim aspektima pandemije i Upitnik o sociodemografskim podatcima. Rezultati pokazuju da se sudionici razlikuju u procjenama rizičnosti, ozbiljnosti, praćenju medijskih novosti, percipiranom strahu od zaraze i elementima zdravstvene pismenosti s obzirom na opće demografske varijable (spol, bračni status, broj djece, broj članova kućanstva), ali i s obzirom na karakteristike koje ih stavljaju u rizik kao što su dob, mjere samoizolacije te prisutnost kronične bolesti. U radu su detaljno raspravljeni rezultati i praktične implikacije.

Cijeli znanstveni članak pročitajte na linku: https://www.socijalnapsihijatrija.com/hr/socijalna-psihijatrija/48/48-3/zastitni-i-rizicni-cimbenici-u-prilagodbi-na-pandemiju-covid-19-u-republici-hrvatskoj/fulltext

Print Friendly, PDF & Email