Međunarodni dan prevencije zlostavljanja djece obilježava se 19.studenog, a obilježavanje je započelo 2000. godine te se veže uz Međunarodni dan Konvencije o pravima djeteta 20. studenoga.

Zlostavljanje djece vrlo je težak problem koji uzrokuje brojne, teške i dugotrajne posljedice na njihov razvoj. Izloženost djeteta fizičkom, emocionalnom ili seksualnom zlostavljanju predstavlja traumatsko iskustvo koje ostavlja duboke ožiljke. Stoga smatramo da svako sprečavanje zlostavljanja te rana intervencija i pružanje pomoći djeci žrtvama mogu pomoći da ona postanu zdravije i sretnije osobe.

Zlostavljanje i zanemarivanje djece nije problem samo pojedinca ili njegove obitelji, nego problem šire lokalne zajednice te društva u cjelini, a 19. studeni nas podsjeća da je zadaća sviju nas, i to svakodnevna, uložiti trud kako bismo djeci osigurali sigurno mjesto za odrastanje.

Sve države koje se brinu o dobrobiti svojih građana, a osobito djece, prepoznale su kao jedan od svojih prioritetnih zadataka razvijanje prevencije zlostavljanja.

Tako je i Vlada Republike Hrvatske u Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine definirala prevenciju kao jedan od ključnih ciljeva u području zlostavljanja i zanemarivanja djece, uključujući i provođenje mjera pored državnih institucija i organizacije civilnog društva.

Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba kroz dijagnostički i terapijski rad pruža efikasnu i sistematičnu pomoć zlostavljanoj i traumatiziranoj djeci te njihovim obiteljima, a jedan od glavnih ciljeva naše Ustanove je i podizanje javne svijesti o ovom problemu te promicanje dječjih prava. Smatramo da ukoliko svi građani, naročito stručnjaci, nisu upoznati s dječjim pravima te ukoliko nemaju senzibilitet za ozbiljnost problema zlostavljanja djece, mnogi će slučajevi zlostavljanja djece ostati neprepoznati, a djeci i roditeljima neće biti pružena odgovarajuća pomoć i podrška. Upravo kroz stalnu komunikaciju s javnošću putem medija, naše web stranice te distribuciju promotivnih materijala, brošura i priručnika za roditelje i stručnjake smatramo da pomažemo u sprečavanju zlostavljanja, bržem prepoznavanju zlostavljane djece te kvalitetnijem i pravovremenom pružanju pomoći.Print Friendly, PDF & Email