O visokokonfliktnim razvodima na seminaru učitelja Kantona Sarajevo

Zimski seminar Udruženja učitelja Kantona Sarajevo, Bosna i Hercegovina, održan je u Dubrovniku od 24. do 27. siječnja 2018. Sudjelovalo je više od 100 sudionika iz područja obrazovnog sustava od učitelja, nastavnika, profesora, defektologa, logopeda, pedagoga, ravnatelja škola kao i predstavnika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Seminar je otvorila mr.sci Nihada Čolić, predsjednica Udruženja učitelja, nakon čega se sudionicima obratio ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS prof. dr. Elvir Kazazović koji je govorio o obrazovnim strategijama. Sudionici su bili aktivni u predavanjima i radionicama te kroz primjere dobre prakse razmjenjivali iskustva.

Prof.dr.sc. Gordana Buljan-Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba je održala predavanje na temu – Manipulacija djecom i sustavom u visokokonfliktnim razvodima.

Sudionici su se složili da će im ovo predavanje koristiti u prepoznavanju i razumijevanju potreba djece koja se nalaze u visokokonfliktnom razvodu, a  sve u svrhu zaštite dječjih prava.Print Friendly, PDF & Email