O ulozi Poliklinike u prevenciji psihičkih poremećaja djece i mladih u Hrvatskoj

Međunarodna konferencija o prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti održana je od 29. rujna do 1. listopada u Zagrebu, u hotelu Dubrovnik. Na konferenciji je izloženo više od četrdeset usmenih prezentacija, radionica i okruglih stolova na temu kroničnih nezaraznih bolesti, potencijalnim načinima njihove prevencije, kao i o postojećim preventivnim programima.

Predsjednik organizacijskog odbora konferencije, prof.dr.sc. Veljko Đorđević naglasio je važnost ove teme te istaknuo da su kronične nezarazne bolesti u stalnom porastu u suvremenom društvu.

Polikliniku za zaštitu djece grada Zagreba predstavljala je Mia Roje, mag.psych. s radom pod nazivom „Uloga Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i Hrabrog Telefona u prevenciji psihičkih poremećaja djece i mladih u Hrvatskoj“ (Buljan Flander, Roje, Lulić).

Predstavljen je rad Poliklinike s naglaskom na posebne usluge koje se provode u našoj ustanovi – forenzički osjetljiv tretman, rad s nezlostavljajućim roditeljima te forenzičko intervjuiranje djece i mladih. Suvremena istraživanja i meta-analize ukazuju da barem dvije trećine djece s traumatskim iskustvima, koja nisu bila uključena u adekvatan tretman, kasnije u životu razvije više psihičkih smetnji i poremećaja od opće populacije djece.

Rad naše ustanove predstavljen je tretmanskim, ali u širem smislu preventivnim, u svrhu dugoročnog očuvanja mentalnog zdravlja djece s traumatskim i visoko stresnim iskustvima. Predstavljeni su i programi primarne prevencije Hrabrog telefona, nevladine neprofitne udruge s kojom Poliklinika blisko surađuje u edukacijama, istraživačkim projektima te brojnim drugim aktivnostima.

Print Friendly, PDF & Email