Socijalna akcija u Europi; različita nasljeđa i zajednički izazovi, tema je 1. ENSCAT Europske konferencije koja je održana u Dubrovniku od 26. do 29.travnja , na kojoj je sudjelovala Tamara Gojković, socijalna radnica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba.

Ovaj stručni skup organizirala je Hrvatska udruga socijalnih radnika u suradnji s Europskom mrežom socijalne akcije(ENSACT ) i njezinih pet članica .

Print Friendly, PDF & Email