Informativno-edukativna tribina o prevenciji nasilja među mladima održana je u organizaciji Grada Zagreba, Vijeća za prevenciju Grada Zagreba i Policijske uprave zagrebačke, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 11. lipnja 2012. Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander održala je predavanje na temu „Nasilna ponašanja mladih-zašto je ljubav važna“, svi prisutni su dobili po primjerak istoimenog priručnika Poliklinke koji možete preuzeti na našim web stranicama.

Tribina je organizirana zbog sve učestalijega nasilja među djecom i mladima, velikog problema današnjice koji zahtijeva angažman čitavog društva, a posebno ključnih aktera u odgoju, obrazovanju te kreiranju zakonskih okvira. Cilj ove tribine, kao i svih budućih aktivnosti, stvaranje je socijalno prihvatljivog okruženja unutar kojega će svako dijete imati uvjete za normalan psihički i tjelesni rast i razvoj.

Na tribinu su sudjelovali i izlagali predstavnici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Zagreb- zapad, PU zagrebačke, osnovnih škola Petra Zrinskog i Marka Laginje, Udruge PRAGMA i Foruma za slobodu odgoja te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport.

Print Friendly, PDF & Email