Peta PerspektivA, konferencija studenata psihologije i mladih psihologa, održana je proteklog vikenda, 14. i 15. listopada u Zagrebu s glavnom temom: “Infuzijom odgovornosti do strukovne djelotvornosti”. Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba predstavljala je Mia Roje, mag.psych. predavanjem na temu “Manipulacija djecom u razvodu braka – otuđenje djeteta”.

Iz predavanja:

U Republici Hrvatskoj rastaje se otprilike svaki treći brak. Prema istraživanjima i kliničkoj praksi, otprilike trećina razvoda braka smatra se visoko-konfliktnima, što znači da roditelji imaju dubinske, dugotrajne i intenzivne sukobe koji traju i više godina nakon razvoda braka. Te obitelji posebno su rizične za emocionalno zanemarivanje i zlostavljanje djece, koja se nerijetko nađu u središtu roditeljskog sukoba i bivaju pogođena manipulacijom roditelja. Pod manipulacijom, odnosno pokušajima otuđenja djeteta od roditelja, podrazumijevamo sve svjesne ili nesvjesne postupke jednog roditelja usmjerene ka ometanju odnosa djeteta s drugim roditeljem. Iako je termin sindroma otuđenja djeteta od roditelja kontroverzan u općoj i stručnoj javnosti, nesumnjivo možemo govoriti o manipulaciji djecom kao obliku zlostavljanja djece, koja imaju posljedice istovjetne posljedicama tjelesno, emocionalno i seksualno zlostavljane djece izvan okolnosti brakorazvoda roditelja. Cilj ovog predavanja bio je upoznati studente i mlade stručnjake s problematikom manipulacije u razvodu te ponuditi smjernice za rad.

Print Friendly, PDF & Email