“Komunikacija u zdravstvu – etički aspekti” naziv je edukacije koju je Sanja Jusufbegović, klinički psiholog 9. veljače 2017. ispred Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba održala za medicinsko osoblje Poliklinike za internu medicinu i dijalizu B. Braun Avitum u Zagrebu.

Voditelj Poliklinike Prim. Boris Kudumija, dr. med. spec. internist – nefrolog, glavna sestra Dubravka Mandić, bacc.med.tehn. i ostali prisutni djelatnici izrazili su potrebu za kontinuiranom edukacijom i supervizijom zdravstvenih djelatnika u području komunikacije sa pacijentima zbog bolje kvalitete liječenja i dobrobiti pacijenata, ali i osoba koje provode i sudjeluju u liječenju.

U sklopu edukacije psihologinja Sanja Jusufbegović je naglasila:

“Komunikacija je u zdravstvenoj skrbi jedan od osnovnih čimbenika i o tome se sve više govori. Bolesniku, pacijentu, dakle čovjeku koji pati i treba pomoć liječnika uvijek će biti potreban izravni kontakt, razgovor s liječnikom, povjerenje u njegovo znanje, ali i diskreciju i suosjećanje – jednom riječju humanost, koja mora uvijek ostati značajno obilježje medicinske struke. Ako se tu ne može uspostaviti odgovarajuća komunikacija, rezultati liječenja će neminovno biti slabiji. Zdravstveno osoblje mora se na odgovarajući način educirati o kulturi zdravstvene skrbi i komunikaciji s bolesnicima.”

Print Friendly, PDF & Email